Tä­ze Ze­lan­di­ýa­nyň Ok­lend şä­he­rin­de ge­çi­ri­len “ASB Clas­sic” ten­nis ýa­ry­şyn­da ame­ri­ka­ly Se­re­na Wil­liams ýe­ňi­ji bol­dy. 38 ýa­şyn­da­ky ten­nis­çi fi­nal­da wa­tan­da­şy Jes­si­ka Pe­gu­la­ny 6:3 we 6:4 ha­sap­lar bi­len ýe­ňip, kar­ýe­ra­syn­da­ky 73-nji WTA çem­pi­on­ly­gy­ny ga­zan­dy. Bu eje bo­la­nyn­dan soň­ky il­kin­ji çem­pi­on­ly­gy­dyr. 2017-nji ýyl­dan bä­ri il­kin­ji ku­bo­gy­ny as­ma­na gö­te­ren Se­re­na Wil­liams bäs­le­şik­den ga­za­nan 68 müň dol­lar­lyk pul baý­ra­gy­ny Awst­ra­li­ýa­nyň ýan­gy­na gar­şy gö­reş gul­lu­gy­nyň haý­ry­na ge­çir­di.