Oý­nuň oý­nal­jak ýe­ri we oňa ge­rek se­riş­de­ler. Oýun sport meý­dan­ça­la­ryn­da ýa-da sport öýün­de oý­nal­ýar. Oý­ny oý­na­mak üçin bir sa­ny göw­rü­mi uly bol­ma­dyk re­zin top ýa-da wo­leý­bol to­py ge­rek.
Oý­na taý­ýar­lyk. Oý­na 30–40 oýun­çy gat­na­şyp bi­ler. Oýun­çy­lar bi­je aty­şyp, deň iki to­pa­ra bö­lün­ýär­ler we haý­sy to­pa­ryň “aw­çy” ýa-da “ör­dek” bol­ma­ly­dy­gy kes­git­le­nil­ýär. Meý­dan­ça­da adam sa­ny­na gö­rä, “kö­li” aň­lad­ýan te­ge­lek ýa-da dört­burç­luk çy­zyk çy­zyl­ýar. Aw­çy to­pa­ryň oýun­çy­la­ry kö­lüň da­şyn­da deň ara­ly­gy sak­lap, çy­zy­gy bas­man dur­ýar­lar. Ör­dek to­pa­ryň oýun­çy­la­ry bol­sa kö­lüň içi­ne pyt­ra­ýar­lar.
Oý­nuň oý­na­ly­şy. Ýol­baş­çy aw­çy to­pa­ryň oýun­çy­sy­na to­py be­rip, oý­ny baş­la­ma­ga rug­sat ed­ýär. Şon­dan soň aw­çy to­pa­ryň oýun­çy­la­ry to­py öz oýun­çy­la­ry­na ok­la­şyp, amat­ly pur­sat­dan peý­da­la­nyp, ör­dek to­pa­ryň oýun­çy­la­ry­ny top bi­len urup, oýun­dan çy­kar­ma­ga sy­na­nyş­ýar­lar. Ör­dek to­pa­ryň oýun­çy­la­ry bol­sa kö­lüň çä­gin­den çyk­man, is­len­dik ta­ra­pa yl­gap, dür­li he­re­ket­ler edip, aw­çy­la­ra top bi­len ur­dur­ma­jak bol­ýar­lar. Top bi­len ur­lan oýun­çy oýun­dan çyk­ýar. Aw­çy to­par ör­dek to­pa­ry­ň oýun­çy­la­ry­nyň hem­me­si­ni top bi­len urup çy­kar­ýan­ça oýun do­wam ed­ýär. Soň to­par­lar orun­la­ry­ny ça­lyş­ýar­lar we oýun tä­ze­den baş­lan­ýar. Oýun wagt bel­le­nip hem oý­nal­ýar. Haý­sy to­par ör­dek­le­ri çalt aw­lan bol­sa, şol to­par hem ut­ýar.
Oý­nuň düz­gün­le­ri:
1. Aw­çy­lar du­ran ýer­le­rin­den çy­zy­gy bas­man, to­py ör­dek­le­re çe­näp zy­ňyp ýa-da bi­ri-bir­le­ri­ne ok­la­şyp bi­ler­ler.
2. Aw­çy­nyň zy­ňan to­py, ýe­re deg­män, ör­de­ge gö­ni deg­se, on­da ol oýun­dan çyk­ýar. Eger top ýe­re de­gip, soň ör­de­ge deg­se, ol ha­sap edil­me­ýär.
3. Kö­lüň çä­gin­den çy­kan ör­dek urul­dy ha­sap edi­lip, oýun­dan çy­ka­ryl­ýar.