Ýa­po­ni­ýa­nyň “Ja­pan Air­li­nes” awia­kom­pa­ni­ýa­sy uçar­lar üçin eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa ýan­gyç ön­dür­mek bo­ýun­ça tas­la­ma­sy­ny dur­mu­şa ge­çir­ýär. Tas­la­ma plas­tik ga­lyn­dy­la­ry gaý­ta­dan iş­le­mek ar­ka­ly awia­si­ýa ýan­gy­jy­nyň ön­dü­ril­me­gi­ni üp­jün ed­ýär.
Eko­lo­gik taý­dan aras­sa ýan­gy­jyň iş­le­nip taý­ýar­la­nyl­ma­gy, awia­si­ýa pu­da­gy­nda kö­mür­tur­şy ga­zy­nyň ho­wa zy­ňyl­ma­gy­ny azalt­ma­ga we ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi­ne gar­şy gö­reş­de mö­hüm go­şant goş­ma­ga müm­kin­çi­lik dö­re­der diý­lip, “Ja­pan Air­li­nes” saý­tyn­da mä­lim edil­ýär.
Mun­dan baş­ga-da, tas­la­ma daş­ky gur­şa­wa howp sal­ýan plas­tik ga­lyn­dy­la­ry gaý­ta­dan iş­le­mä­ge müm­kin­çi­lik be­rer. “Ja­pan Air­li­nes” awia­kom­pa­ni­ýa­sy 2025-nji ýy­la çen­li eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa önüm al­ma­gy me­ýil­leş­dir­ýär.