Sa­ha­ra çö­lün­dä­ki Aka­kus dag­la­ryn­da dür­li jan­dar­la­ryň da­şa öw­rü­lip ga­lan 17 551 sa­ny ga­lyn­dy­sy­ny tap­dy­lar. Ýü­ze çy­ka­ry­lan yz­la­ryň 80 gö­te­ri­mi­niň ba­lyk­la­ra de­giş­li­di­gi mä­lim edil­di. Ta­ryh­çy­lar bu ýe­rde 11 müň ýyl ozal köp muk­dar­da ba­lyk tu­tul­ýan suw­ly köl­dür der­ýa­la­ryň bo­lan­dy­gy­ny bel­le­ýär­ler. Ba­lyk ga­lyn­dy­la­ryn­da­ky ke­sik­le­riň ola­ryň aw­la­nan­dy­gy­ny gör­kez­ýän­di­gi aý­dyl­ýar. Aka­kus dag­la­ry Sa­ha­ra çö­lü­niň Li­wi­ýa­da­ky bö­le­gin­de bo­lup, bu ýer­dä­ki go­wak­lar­da su­rat­lar­dan baş­ga-da bir­nä­çe ta­ry­hy eser­ler sak­la­nyp ga­lyp­dyr. Şol se­bäp­li bu daglar 1985-nji ýyl­da ÝU­NES­KO-nyň Bü­tin­dün­ýä mi­ra­sy­nyň sa­na­wy­na gi­ri­zi­lip­dir.