Öz ula­gyň bi­len tak­si­çi­lik hyz­ma­ty­ny ýe­ri­ne ýe­tir­me­gi gu­ra­ýan “Uber” kom­pa­ni­ýa­sy ABŞ-nyň Ka­li­for­ni­ýa şta­tyn­da sy­nag ge­çi­rer. Dür­li sen­sor­lar we ka­me­ra­lar bi­len en­jam­laş­dy­ry­lan ulag San-Fran­sis­ko şä­he­ri­niň kö­çe­le­rin­de he­re­ket eder. “Volvo XC90” mo­de­li bi­len ge­çi­ril­jek sy­nag di­ňe gün­di­zi­ne, ýol he­re­ke­ti­ne açyk ýol­lar­da tej­ri­be­li sü­rü­ji-hü­när­me­niň gat­naş­ma­gyn­da ge­çi­ri­ler. Şu aý baş­lan­jak sy­nag­lar gel­jek­de ýur­duň beý­le­ki şä­her­le­rin­de hem ge­çi­ri­ler. “Uber” kom­pa­ni­ýa­sy sü­rü­ji­siz ulag­la­ry, uç­ýan tak­si­le­ri iş­läp düz­mek üçin dün­ýä­niň öň­de­ba­ry­jy kom­pa­ni­ýa­la­ry, yl­my eda­ra­la­ry bi­len iri tas­la­ma­la­ry dur­mu­şa ge­çir­ýär.