Mek­si­ka­nyň Mon­ter­reý şä­he­rin­de ze­nan­la­ryň ara­syn­da ge­çi­ri­len “Açyk” ten­nis ýa­ry­şyn­da uk­rai­na­ly Eli­na Swi­to­li­na ýe­ňiş ga­zan­dy. Ol fi­nal­da çe­hi­ýa­ly Ma­ri­ýe Buž­ko­wa­ny 2:1 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. 1-nji set­de Swi­to­li­na 7:5 öňe saý­lan­dy. 2-nji set­de 6:4 ýe­ňiş ga­za­nan Buž­ko­wa ha­sa­by deň­le­di. Fi­nal se­tin­de bol­sa, 2-nji set­dä­ki ha­sap bi­len Swi­to­li­na ýe­ňiş ga­za­nyp, 12-nji sa­par ge­çi­ri­len “Mon­ter­reý Açyk­da” il­kin­ji çem­pi­on­ly­gy­na my­na­syp bol­dy. Bu 25 ýaş­ly ten­nis­çi­niň WTA-nyň ýa­ryş­la­ryn­da­ky 14-nji çem­pi­on­ly­gy­dyr.

Ten­nis bo­ýun­ça ze­nan­la­ryň ara­syn­da Fran­si­ýa­da ge­çi­ri­len “Li­on Açyk” ýa­ry­şyn­da ame­ri­ka­ly So­fi­ýa Ke­nin ýe­ňi­ji bol­dy. 21 ýaş­ly ten­nis­çi fi­nal­da ger­ma­ni­ýa­ly An­na-Le­na Frid­sam­dan 2:1 ha­sap bi­len üs­tün çyk­dy. 1-nji set­de Ke­nin 6:2 ýe­ňiş ga­za­nyp, öňe saý­lan­sa-da, 2-nji set­de 6:4 üs­tün çy­kan Frid­sam ha­sa­by deň­le­di. Çe­ke­le­şik­li ge­çen 3-nji set­de 6:4 ha­sa­byn­da ýeň­şi­ni baý­ram eden Ke­nin kar­ýe­ra­syn­da­ky 5-nji ku­bo­gy­ny as­ma­na gö­ter­di.