Haýwanat baglary dürli yklymlarda we howa şertlerinde ýaşaýan onlarça haýwanyň bir ýerde ýaşaýan ýerleri bolup, olary görmek isleýänleriň iň köp barýan ýerleri hasap edilýär. Esasan hem, çagalar haýwanat dünýäsi barada bilesi gelýär. Dünýäniň käbir ýerlerindäki haýwanat baglaryny gaýybana gezelenç etmäge mümkinçilik döredilipdir. Internet arkaly bu ýerlere gaýybana myhman bolup, pingwinleriň nähili iýmitlenýändigine, akulanyň ýüzüşine, pandalaryň oýunlaryna tomaşa edip bilersiňiz.
Atlanta haýwanat bagy
https://zooatlanta.org/panda-cam/: Bu saýtda haýwanat bagyndaky pandalaryň oýunaryna, nähili iýmitlenýändigine we günüň dowamynda nämeler edýändigine tomaşa edip bilersiňiz.
Hýuston haýwanat bagy
https://www.houstonzoo.org/explore/webcams/
Onlaýn web kameralar arkaly pilleri, žiraflary, gorillalary, şimpazeleri ve kerklerigörüp bielrsiňiz.
Oregon haýwanat bagy
https://www.facebook.com/oregonzoo/
Saýtda bu ýerde janly-jandarlaryň gyzykly hereketleriniň wideolary ýerleşdirilipdir.
“Monterey Bay” okeanariumy
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams/kelp-forest-cam/
Okeanariumlar ýagny has iri akwariumlar deňizlerdäki we ummanlardaky haýwanat dünýäsine tomaşa etmäge mümkinçilik berýär. Bu okeanariumda maýda jandarlardan Akvaryumda gunduzlara, mollýusklara we akulalara tomaşa edip bilersiňiz.
“Shedd” okeanariumy
https://www.facebook.com/pg/sheddaquarium/videos
Çikagodaky “Shedd” okeanariumy jemgyýetçilik tory arkaly dürli wideolary ýaýradýar.