UEFA Çem­pi­on­lar li­ga­syn­da pleý-off tap­gy­ry­nyň 1-nji du­şu­şyk­la­ry oý­nal­dy. Ang­li­ýa­nyň “Man­çes­ter Si­ti” to­pa­ry myh­man­çy­lyk­da Ru­my­ni­ýa­nyň “Stýaua” to­pa­ry­ny 5–0 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Oýun­da 2 ge­zek pe­nal­ti sa­lyp bil­me­dik (8, 21) ar­gen­ti­na­ly Ser­jio Ague­ro het-trik et­di (41, 78, 89). “Si­ti­niň” beý­le­ki 2 go­lu­ny-da is­pa­ni­ýa­ly oýun­çy­la­ry Da­wid Sil­wa bi­len No­li­to der­we­zä gi­riz­di. Şot­lan­di­ýa­nyň “Sel­tik” to­pa­ry-da Ys­ra­ýy­lyň “Ha­po­el Be­er Şe­wa” klu­bun­dan 5–2 ha­sa­byn­da üs­tün çyk­ma­gy ba­şar­dy. Rus­si­ýa­nyň “Ros­to­wy” myh­man­çy­lyk­da “Aýaks” bi­len 1–1 ha­sa­byn­da deň­me-deň oý­na­dy (Klaas­sen 38 p – No­boa 13). Şeý­le-de tap­gy­ryň iň esa­sy oý­ny bo­lan “Por­to” bi­len “Ro­ma­nyň” ara­syn­da­ky du­şu­şyk­da-da şeý­le ne­ti­je ha­sa­ba alyn­dy (A. Sil­wa 61 p – Fe­li­pe 21 ö.d.). Jo­gap du­şu­şyk­la­ry 23–24-nji aw­gust­da oý­na­lar.
Çem­pi­on­lar li­ga­sy pleý-off tap­gy­ry­nyň 1-nji oýun­la­ry­nyň ne­ti­je­le­ri: “Lu­do­go­res”–“Wik­to­ria Plžen”: 2–0, “Sel­tik”–“Ha­po­el Be­er Şe­wa”: 5–2, “Ko­pen­ga­gen”–APOEL: 1-0, “Dan­dalk”–“Le­gia”: 0–2, “Di­na­mo Z.”–“RB Sals­burg”: 1–1, “Stýaua”–“Man­çes­ter Si­ti”: 0–5, “Por­to”-“Ro­ma”: 1–1, “Aýaks”–“Ros­tow”: 1–1, “Ýang Boýz”–“Bo­rus­sia M.”: 1–3, “Wil­lar­re­al”–“Mo­na­ko”: 1–2.