Olim­pi­ýa oýun­la­ry­nyň çäk­le­rin­de fut­bol­dan er­kek­le­riň hem-de ze­nan­la­ryň ara­syn­da fi­na­la çy­kan to­par­lar bel­li bol­dy. Er­kek­le­riň ara­syn­da ýer eýe­si Bra­zi­li­ýa bi­len Ger­ma­ni­ýa du­şu­şar. Çär­ýek fi­nal­da Ko­lum­bi­ýa­ny 2-0 ha­sa­byn­da utan Bra­zi­li­ýa ýa­rym fi­nal­da Gon­du­ra­sy der­bi-da­gyn et­di. Sam­ba­çy­lar gar­şy­da­şy­ny 6-0 ha­sa­byn­da ut­dy. Eý­ýäm 15-nji se­kunt­da Neý­ma­ryň ge­çi­ren pök­gü­si Olim­pi­ýa oýun­la­ry­nyň ta­ry­hyn­da­ky der­we­zä sal­nan iň ir gol bol­dy. Neý­mar 90+1-nji mi­nut­da-da ta­pa­wut­lan­dy. Beý­le­ki gol­la­ry Gab­ri­el He­sus (26, 35), Mar­ki­ni­os (51) hem-de Lu­an (79) öz at­la­ry­na ýaz­dyr­dy­lar.
Çär­ýek fi­nal­da Por­tu­ga­li­ýa­nyň to­ru­na jo­gap­syz 4 pök­gi ge­çi­ren Ger­ma­ni­ýa ýa­rym fi­nal­da Klos­ter­mann we Pe­ter­se­niň gol­la­ry esa­syn­da Ni­ge­ri­ýa­ny 2-0 ha­sa­byn­da ýeň­di. Bra­zi­li­ýa hä­zi­re çen­li 3 ge­zek fi­nal­da utu­lyp, olar ýe­ke ge­zek hem al­tyn me­dal alyp bil­me­di. 1 sa­par fi­nal­da utu­lan ne­mes­ler we­lin, Gün­do­gar Ger­ma­ni­ýa di­ýen at bi­len 1976-njy ýyl­da çem­pi­on bo­lup­dy.
Ze­nan­la­ryň ara­syn­da­ky fi­nal­da Bra­zi­li­ýa­ny pe­nal­ti­ler­den soň, ýa­ryş­dan çy­ka­ran Şwe­si­ýa bi­len Ka­na­da­ny ýe­ňen Ger­ma­ni­ýa du­şu­şar.