Fut­bol bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň ku­bo­gy ýa­ry­şyn­da 1-nji tap­gy­ryň jo­gap oýun­la­ry-da oý­na­lyp, çär­ýek fi­nal­çy­lar bel­li bol­dy. 1-nji oýun­da 4–1 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nan “Merw” myh­man­çy­lyk­da-da “Bag­ty­ýar­lyk-Le­bap” to­pa­ryn­dan üs­tün çyk­ma­gy ba­şar­dy. Bal­la­kow we Ta­mur­ki­niň gol­la­ry esa­syn­da 2–1 (“Le­ba­byň” ýe­ke to­pu­ny bu oýun­da-da Ber­di Şa­my­ra­dow öz ady­na ýaz­dyr­dy) ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nan “Merw” çär­ýek fi­nal­da we­la­ýa­tyň beý­le­ki to­pa­ry “Ener­ge­tik” bi­len du­şu­şar. Öz meý­dan­ça­syn­da 2–0 ha­sa­byn­da “Tu­ra­ny” ýe­ňen “Kö­pet­dag” ýe­ne-de şol ha­sap bi­len gar­şy­da­şy­ny ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Gol­la­ryň iki­si­ni-de Öwez­baý Mu­ham­met­my­ra­dow der­we­zä gi­riz­di. “Kö­pet­dag” çär­ýek fi­nal­da “Bal­kan” bi­len güýç sy­na­ny­şar. Myh­man­çy­lyk­da jo­gap­syz 3 pök­gi ge­çi­ren “Aş­ga­bat” to­pa­ry­nyň bu tap­gyr­da “Sa­ry­da­şyň” der­we­ze­sin­den sa­lan gol­la­ry­nyň sa­ny 10-a ýet­di. Mä­lim bol­şy ýa­ly, 1-nji oýun 7–0 ha­sa­byn­da paý­tagt­ly­la­ryň peý­da­sy­na ta­mam­la­nyp­dy. “Aş­ga­bat” çär­ýek fi­nal­da “Ahal” bi­len du­şu­şar. “Şa­ga­dam” 1-nji tap­gyr­da du­şu­şyk ge­çir­mez­den çär­ýek fi­nal­da “Al­tyn asy­ryň” gar­şy­da­şy bol­dy. Çär­ýek fi­nal oýun­la­ry 13-nji we 20-nji sent­ýabr­da oý­na­lar.
1-nji tap­gy­ryň jo­gap oýun­la­ry: “Bag­ty­ýar­lyk-Le­bap”–“Merw”: 1–2 (1–4), “Tu­ran”–“Kö­pet­dag”: 0–2 (0–2), “Sa­ry­daş”–“Aş­ga­bat”: 0–3 (0–7). Çär­ýek fi­na­lyň du­şu­şyk­la­ry: “Al­tyn asyr”–“Şa­ga­dam”, “Ener­ge­tik”–“Merw”, “Bal­kan”–“Kö­pet­dag”, “Ahal”–“Aş­ga­bat”.

Mer­ke­zi oýun­da “Ahal” ýe­ňiş ga­zan­dy
Ýur­du­my­zyň Mil­li fut­bol çem­pio­na­ty do­wam ed­ýär. 21-nji tap­gy­ryň çäk­le­rin­de 3 oýun oý­na­lyp, der­we­ze­le­re 11 gol gi­ri­zil­di. Sa­na­wyň li­de­ri “Al­tyn asyr” myh­man­çy­lyk­da “Aş­ga­bat” bi­len 1–1 (Nur­ýag­dy Mu­ham­me­dow – Sü­leý­man Mu­ha­dow) ha­sa­byn­da deň­me-deň oý­nap, 1 utu­gy paý­laş­dy. Oýun­da paý­tag­tyň ady­bir klu­bun­dan Gu­wanç Aby­low 11 metr­lik je­ri­me ur­gu­syn­dan ýer­lik­li peý­da­la­nyp bil­me­di. 2-nji ýer­dä­ki “Bal­kan” öz meý­dan­ça­syn­da “Kö­pet­da­gy” ka­bul edip, gar­şy­da­şy­ny kyn­lyk bi­len 3–2 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di (Me­kan Sa­pa­row, Nur­ta­gan Mäm­me­da­ly­ýew, Alek­sandr Bo­li­ýan – Aşyr­gel­di Sa­ry­ýew ö.d., Ýaz­gy­lyç Gur­ba­now). 3-nji ýer ug­run­da ýi­ti gö­reş alyp bar­ýan “Ahal” bi­len “Ener­ge­ti­giň” ara­syn­da­ky du­şu­şyk­da ýer eýe­le­ri 4–0 ha­sa­byn­da ýeň­şi­ni baý­ram et­di. Bu ýe­ňiş­den soň, ara­ta­pa­wu­dy 2 utu­ga çen­li azal­dan “Aha­lyň” gol­la­ry­ny My­rat An­na­ýew (16 p), Beg­li Me­re­dow (36, ö.d.), Wa­hyt Oraz­sä­he­dow (76 p) hem-de Ber­di­my­rat Re­je­bow (90+4) öz ady­na ýaz­dyr­dy.
XXI tap­gy­ryň du­şu­şyk­la­ry:
“Ahal”–“Ener­ge­tik”: 4–0, “Bal­kan”–“Kö­pet­dag”: 3–2, “Aş­ga­bat”–“Al­tyn asyr”: 1–1, “Şa­ga­dam”–“Tu­ran”: + – -, “Merw”–“Ýe­di­gen”: + – -.