Ten­nis bo­ýun­ça ze­nan­la­ryň ara­syn­da 20 ýyl­dan bä­ri ge­çi­ri­lip ge­lin­ýän “Hy­taý Açyk” bäs­le­şi­gin­de pol­şa­ly Ag­ni­eş­ka Rad­wans­ka ýe­ňi­ji bol­dy. 27 ýa­şyn­da­ky ten­nis­çi fi­nal­da Be­ýik bri­ta­ni­ýa­ly Ýo­han­na Kon­ta­ny 2 se­tiň do­wa­myn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. 1-nji set­de 6–4, 2-nji set­de-de 6–2 ha­sa­byn­da gar­şy­da­şyn­dan üs­tün çy­kan Rad­wans­ka 2011-nji ýyl­da-da “Hy­taý Açyk­da” çem­pi­on bo­lup­dy. Şun­luk­da, Rad­wans­ka kar­ýe­ra­sy bo­ýun­ça 20-nji WTA çem­pi­on­ly­gy­ny ga­zan­dy. Şu ýyl­ky ýa­ryş­da ýe­ke set­de-de utul­ma­dyk Rad­wans­ka 2009-njy ýyl­da fi­nal­da Swet­la­na Kuz­ne­so­wa­dan as­gyn ge­lip­di. Ze­nan­lar üçin umu­my pul gaz­na­sy 6,3 mil­li­on dol­lar bo­lan ýa­ryş­da Rad­wans­ka 1,11 mil­li­on dol­lar­lyk pul sy­la­gy be­ril­di.
“Hy­taý Açyk” ten­nis ýa­ry­şyn­da er­kek­le­riň ara­syn­da Be­ýik bri­ta­ni­ýa­ly En­di Mýur­reý bu ýer­dä­ki il­kin­ji ýeň­şi­ni baý­ram et­di. Ol er­kek­ler üçin umu­my pul baý­ra­gy 2,9 mil­li­on dol­la­ra deň bo­lan ýa­ry­şyň fi­na­lyn­da bol­ga­ri­ýa­ly Gri­gor Di­mit­ro­wy 2–0 (6–4, 7–6) ha­sa­byn­da ut­dy. Şu ýy­lyň do­wa­myn­da “Wimb­le­don” hem-de Olim­pi­ýa oýun­la­ryn­da çem­pi­on bo­lan En­di Mýur­re­ýiň ATP kar­ýe­ra­syn­da­ky ýe­ňiş­le­ri­niň sa­ny 40-a ýet­di. “Hy­taý Açyk” ten­nis ýa­ry­şy er­kek­le­riň ara­syn­da bu ýyl 18-nji ge­zek gu­ral­dy.