Ýur­du­my­zyň fut­bol çem­pio­na­tyn­da “Al­tyn asyr” to­pa­ry no­bat­da­ky çem­pi­on­ly­gy­na bar­ha go­laý­laş­ýar. Paý­tag­tyň bu klu­by 28-nji tap­gyr­da myh­man­çy­lyk­da “Kö­pet­da­gy” 4–0 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Oýun­da Mu­rat Ýak­şi­ýew hem-de Al­ty­my­rat An­na­dur­dy­ýe­wiň her­si 2 ge­zek­den ta­pa­wut­lan­dy. Olar 29-njy tap­gyr­da 2-nji ha­tar­da­ky “Bal­kan” bi­len du­şuş­dy. Myh­man­la­ryň ar­tyk­maç­ly­gyn­da ge­çen du­şu­şyk 3–0 ha­sa­byn­da “Al­tyn asy­ryň” peý­da­sy­na ta­mam­lan­dy. To­pa­ryň gol­la­ry­ny Sü­leý­man Mu­ha­dow (2) bi­len Mu­rat Ýak­şi­ýew der­we­zä gi­riz­di. “Al­tyn asyr” to­pa­ry 30-njy tap­gyr­da “Aş­ga­bat” klu­bu­ny 2–1 ha­sa­byn­da utup, ara­ta­pa­wu­dy ep-es­li aç­ma­gy ba­şar­dy. Çem­pio­na­tyň ta­mam­lan­ma­gy­na 6 tap­gyr ga­lyp, “Al­tyn asyr” 12 utuk ara­ta­pa­wu­dy bi­len öň­deligini dowam etdirýär.
Iň köp pök­gi ge­çi­ren oýun­çy­la­ryň sa­na­wyn­da öň­dä­ki 2 or­ny “Al­tyn asyr” to­pa­ry­nyň oýun­çy­la­ry eýe­le­ýär­ler. 24 gol ge­çi­ren Sü­leý­man Mu­ha­dow 1-nji, 18 ge­zek ta­pa­wut­la­nan Mu­rat Ýak­şi­ýew 2-nji ha­tar­da bar­ýar.

28-nji tap­gy­ryň ne­ti­je­le­ri:
“Ener­ge­tik”–“Aş­ga­bat”: 2–2 (Ser­da­ra­ly Ata­ýew 3, Sü­leý­man Ora­zow 88 ö.d. — Sü­leý­man Ora­zow 42, Di­dar Dur­dy­ýew 53); “Tu­ran”–“Bal­kan”: 0–1 (Me­kan Sa­pa­row 52); “Merw”–“Şa­ga­dam”: 0–1 (Rüs­tem Ma­tir­za­ýew 90); “Kö­pet­dag”–“Al­tyn asyr”: 0–4 (Mu­rat Ýak­şi­ýew 3, 90+3, Al­ty­my­rat An­na­dur­dy­ýew 21, 41); “Ýe­di­gen”–“Ahal”: – – +.
29-njy tap­gy­ryň ne­ti­je­le­ri:
“Merw”–“Ahal”: 3–1 (Söh­bet Al­la­nu­row 25, Toý­ly Goç­na­za­row 70, 75 — Wa­hyt Oraz­sä­he­dow 90+4 p); “Aş­ga­bat”–“Tu­ran”: 2–0 (Di­dar Dur­dy­ýew 15, Gu­wanç Aby­low 56); “Bal­kan”–“Al­tyn asyr”: 0–3 (Sü­leý­man Mu­ha­dow 30, 42, Mu­rat Ýak­şi­ýew 49); “Şa­ga­dam”–“Ener­ge­tik”: 0–2 (An­na­gel­di We­li­ýew 5, Me­lis Ry­za­ýew 87); “Ýe­di­gen”–“Kö­pet­dag”: – – +.

30-njy tap­gy­ryň ne­ti­je­le­ri:
“Al­tyn asyr”–“Aş­ga­bat”: 2–1 (Şöh­rat Sö­ýü­now 9 p, Mu­rat Ýak­şi­ýew 83 — Di­dar Dur­dy­ýew 44); “Kö­pet­dag”–“Bal­kan”: 1–2 (Öwez­baý Mu­ham­met­my­ra­dow 87 — Ak­mäm­met Met­da­ýew 61, Nur­ta­gan Mu­ham­me­da­ly­ýew 72); “Tu­ran”–“Şa­ga­dam”: 0–0, “Ener­ge­tik”–“Ahal”: 2–1 (Ali­bek Ab­du­rah­ma­now 40, Me­lis Ry­za­ýew 67 — Di­dar Ha­jy­ýew 59); “Ýe­di­gen”–“Merw”: – – +.