Ten­nis bo­ýun­ça er­kek­le­riň ara­syn­da Fran­si­ýa­nyň paý­tag­ty Pa­riž­de ge­çi­ri­len “Mas­ters” (Us­sat­lar) ýa­ry­şyn­da Be­ýik bri­ta­ni­ýa­ly En­di Mýur­reý ýe­ňi­ji bol­dy. Ol bu ýa­ryş­dan soň, ATP sa­na­wy­nyň çür de­pe­si­ne çyk­ma­gy ba­şar­dy. Mýur­reý fi­nal­da ame­ri­ka­ly Jon Is­ne­ri 3 se­tiň do­wa­myn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. 1-nji set­de bri­ta­ni­ýa­ly ra­ket­ka­çy 6–3 ha­sa­byn­da ut­dy. 2-nji set­de 7–6 as­gyn ge­len Mýur­reý 3-nji set­de 6–4 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. Umu­my­lyk­da, 2–1 ha­sa­byn­da öňe çy­kan Mýur­reý bu ýyl­ky 8-nji, kar­ýe­ra­syn­da­ky 43-nji çem­pi­on­ly­gy­na my­na­syp bol­dy. Ol bas­syr 19-njy oý­nu­ny ýe­ňiş bi­len ta­mam­la­dy. Ser­bi­ýa­ly No­wak Jo­ko­wi­çiň ýa­ryş­dan ir gaýt­ma­gyn­dan soň, En­di Mýur­reý fi­nal­dan öň ATP sa­na­wy­nyň 1-nji bas­gan­ça­gy­na beý­gel­di. 76 hep­de­läp ikin­ji­li­gi sak­lan En­di Mýur­reý ATP sa­na­wy­nyň dö­re­dil­me­gin­den bä­ri, ýag­ny 1974-nji ýyl­dan buýa­na 1-nji or­na ge­çen il­kin­ji Be­ýik bri­ta­ni­ýa­ly ten­nis­çi bol­dy. Şu möw­süm­de “Awst­ra­li­ýa Açy­gyň” we “Ro­lan Gar­ro­syň” fi­na­lyn­da En­di Mýur­re­ýi ýe­ňip, çem­pi­on bo­lan No­wak Jo­ko­wiç 122 hep­de­den bä­ri 1-nji bas­gan­çak­da bar­ýar­dy.

14 ýyl­dan soň
Mä­lim edi­len soň­ky sa­naw­da şweý­sa­ri­ýa­ly ro­wa­ýa­ty ten­nis­çi Ro­jer Fe­de­rer 9-njy orun­dan 16-njy bas­gan­ça­ga düş­di. 2002-nji ýy­lyň 13-nji okt­ýab­ryn­da il­kin­ji ge­zek öň­dä­ki on­lu­ga öz ady­ny ýaz­dy­ran Fe­de­rer 14 ýyl­dan soň, baş­ga­ça aý­dy­lan­da, 734 hep­de­den soň, on­lu­gyň da­şyn­da gal­dy. 35 ýa­şyn­da­ky ten­nis­çi şu möw­süm­de “Wimb­le­don­dan” soň, şi­ke­si se­bäp­li ýeke ýa­ry­şa-da gat­naş­ma­dy. Is­pa­ni­ýa­ly Ra­fa­el Na­da­lyň or­ny bol­sa, 2 bas­gan­çak pe­se­lip, ol 8-nji ýe­ri eýe­le­di.

Hy­taý­da Kwi­to­wa ýe­ňi­ji
Hy­ta­ýyň Çžu­haý şä­he­rin­de ze­nan­la­ryň ara­syn­da gu­ra­lan “WTA Eli­te Trop­hy” bäs­le­şi­gi­niň fi­na­lyn­da çe­hi­ýa­ly Pet­ra Kwi­to­wa bi­len uk­rai­na­ly Eli­na Swi­to­li­na du­şuş­dy. 1 sa­gat­dan gow­rak wagt do­wam eden du­şu­şyk­da Kwi­to­wa 6–4 we 6–2 ha­sa­byn­da ýeň­şi­ni baý­ram et­di. Bu onuň WTA-nyň çäk­le­rin­dä­ki 19-njy çem­pi­on­ly­gy­dyr. 2-nji ge­zek ge­çi­ril­ýän 2,2 mil­li­on dol­lar­lyk pul baýragy bolan bu ýa­ryş­da ge­çen ýyl ame­ri­ka­ly We­nus Wil­liams ýe­ňiş ga­za­nyp­dy.