Şer­lok Holms ba­ra­da 1893-nji ýyl­da ýa­zy­lan ga­ra­la­ma gol­ýaz­ma Nýu-Ýor­kuň Bon­he­miň (Bon­hams Fi­ne Li­te­ra­tu­re) ede­bi­ýat ýar­mar­ka­syn­da sa­tu­wa çy­kar. Hü­när­men­ler onuň, çen bi­len 382000 ýewro ba­ha bi­len sa­tyl­jak­dy­gy­ny öňün­den ha­bar ber­ýär­ler.
“Grek ter­ji­me­çi­si­niň işi” – Şer­lok Holm­syň aň­taw iş­le­ri ba­ra­da­ky Ar­tur Ko­nan Doýlyň ýa­zan 56 he­ka­ýa­synyň bi­ri­dir. Auk­si­on 11-nji ap­rel­de ge­çi­ril­ýär. Onda “Grek ter­ji­me­çi­siniň işi” bi­len bir­lik­de, Şer­lok Holms ba­ra­da­ky ýe­ne-de bir­nä­çe gol­ýaz­ma satylar. Şeý­le hem aw­to­ruň “Bas­ker­wi­liň iti”, “To­ra köp­rü­si­niň sy­ry” we beý­le­ki gym­mat­ly gol­ýaz­ma­la­ry dür­li ba­ha­lar­dan sa­tu­wa çy­ka­ryl­ýar.