* Ang­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da sa­na­wyň li­de­ri “Les­ter Si­ti” öz meý­dan­ça­syn­da “So­ut­hemp­to­ny” Mor­ga­nyň ýe­ke-täk go­ly bi­len 1–0 ha­sa­byn­da ut­dy. Bu ýe­ňiş­den soň, ara­ta­pa­wu­dy 7 utu­ga çy­ka­ran “Les­ter” şu möw­süm­de gar­şy­daş­la­ry­ny 7-nji ge­zek 1–0 ha­sa­by bi­len ýeň­me­gi ba­şar­dy.

* “Çel­si” bi­len “Man­çes­ter Si­ti” myh­man­çy­lyk­da de­giş­li­lik­de, “As­ton Wil­la” bi­len “Born­mu­ty”, şol san­da “Ar­se­nal” öz meý­dan­ça­syn­da “Wat­for­dy” 4–0 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di.
* “Man­çes­ter Ýu­naý­ted” öz meý­dan­ça­syn­da “Ewer­to­ny” ýaş hü­jüm­çi­si En­to­ni Mar­şia­lyň go­ly esa­syn­da 1–0 ha­sa­byn­da ut­dy. Bu pök­gi klu­buň “Pre­mi­er Lea­gue”-niň çäk­le­rin­de “Old Traf­ford­da” ge­çi­ren 1000-nji go­ly diý­lip ha­sa­ba alyn­dy.
* Fran­si­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da PSŽ en­te­gem çem­pi­on bol­ma­dyk ýa­ly çy­kyş ed­ýär. Pa­riž­li­ler Zla­tan Ib­ra­hi­mo­wi­çiň het-trik eden oý­nun­da “Nis­sa” to­pa­ryn­dan 4–1 ha­sa­byn­da üs­tün çyk­dy.
* Ger­ma­ni­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da öň­de­ba­ry­jy “Ba­wa­ri­ýa” öz meý­dan­ça­syn­da “Aýnt­rah­ty” Frank Ri­be­ri­niň örän owa­dan go­ly bi­len 1–0 ha­sa­byn­da ýeň­di.
* “Ba­wa­ri­ýa­dan” 5 utuk yz­da bar­ýan “Bo­rus­sia Dort­mund” öz meý­dan­ça­syn­da “Wer­de­ri” gar­şy­da­şy­nyň 2–1 ha­sa­byn­da öňe saý­la­nan­dy­gy­na ga­ra­maz­dan, 3–2 ha­sa­byn­da ut­dy.
* Rus­si­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da il­de­şi­miz Gur­ban Ber­di­ýe­wiň tä­lim ber­ýän to­pa­ry “Ros­tow” öz meý­dan­ça­syn­da Mosk­wa­nyň “Spar­ta­gy­ny” 2–0 ha­sa­byn­da utup, sa­na­wyň tä­ze li­de­ri bol­dy. Ýer eýe­le­ri­ne ýe­ňiş ge­ti­ren gol­la­ry Ku­is­san­ga bi­len No­boa der­we­zä sal­dy.
* Rus­si­ýa­nyň “Prem­ýer li­ga­syn­da” tap­gy­ryň mer­ke­zi oý­nun­da “Ze­nit” soň­ky çem­pi­on SSKA-ny su­per ýyl­dy­zy Hul­kuň gol­la­ry bi­len 2–0 ha­sa­byn­da ýeň­di.

* In­di­ki tap­gy­ryň esa­sy du­şu­şyk­la­ry:
“West Ham”–“Ar­se­nal”, “Mi­lan”–“Ýu­wen­tus”, “Tot­ten­ham”–“Mançester Ýu­naý­ted”, “Şal­ke”–“Bo­rus­sia Dort­mund”, “Galatasaraý”–“Fenerbahçe”.