Wo­leý­bol bo­ýun­ça ze­nan­la­ryň ara­syn­da­ky “De­niz­bank CEV” Çem­pi­on­lar li­ga­syn­da Ita­li­ýa­nyň “Po­mi Ka­sal­maj­jio­re” to­pa­ry çem­pi­on bol­dy. Olar Ita­li­ýa­nyň Mon­ti­çia­ri şä­he­rin­de ge­çi­ri­len “Fi­nal Fo­ur”-da ýer eýe­si hök­mün­de çy­kyş et­di. Ýa­rym fi­nal­da Rus­si­ýa­nyň “Di­na­mo Ka­zan” klu­bun­dan 3–0 (25–19, 25–18, 25–19) ha­sa­byn­da üs­tün çy­kan “Po­mi Ka­sal­maj­jio­re” fi­nal­da Tür­ki­ýä­niň “Wa­kyf­bank” to­pa­ry bi­len du­şuş­dy. De­ňe­çer­räk ýag­daý­da ge­çen fi­nal­da ýer eýe­le­ri türk to­pa­ry­ny 3–0 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war edip, ta­ry­hyn­da il­kin­ji ýo­la Ýew­ro­pa­nyň çem­pio­ny bol­ma­gy ba­şar­dy. 1–2-nji set­de 25–23, 3-nji set­de-de 25–22 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nan “Po­mi Ka­sal­maj­jio­re” bu ýa­ryş­da çem­pi­on bo­lan 6-njy ital­ýan to­pa­ry­dyr. Ga­ly­ber­se-de, bu çem­pi­on­lyk ital­ýan klub­la­ry­nyň Çem­pi­on­lar li­ga­syn­da­ky 15-nji ýeň­şi diý­lip ha­sa­ba alyn­dy. Ýa­rym fi­nal­da baş­ga bir türk klu­by “Fe­ner­bäh­çä­ni” 3–0 (25–23, 25–22, 25–22) ha­sa­byn­da ýe­ňen “Wa­kyf­bank” 4-nji ýo­la fi­nal­da utul­dy. 2011-nji we 2013-nji ýyl­la­ryň çem­pio­ny “Wa­kyf­bank” ge­çen ýyl 3-nji ýe­ri eýe­läp­di. To­par soň­ky 6 ýyl­da 5-nji ge­zek “Dört­li fi­nal­da” çy­kyş et­di.
Il­kin­ji çem­pi­on­ly­gy­ny ga­za­nan “Po­mi Ka­sal­maj­jio­re” to­pa­ry­nyň we­te­ran wo­leý­bol­çy­sy, dün­ýä ýyl­dy­zy Fran­çes­ka Piç­çi­ni­ni fi­nal oýun­la­ry­nyň iň gym­mat­ly oýun­çy­sy diý­lip saý­lan­dy. “Fe­ner­bah­çe­den” Eda Er­dem bi­len “Po­mi­den” Ýo­wa­na Ste­wa­no­wiç iň ök­de blok goý­ju­lar, “Wa­kyf­bank­dan” Gi­zem Ör­ge iň go­wy li­be­ro, çem­pi­on to­pa­ryň ame­ri­ka­ly wo­leý­bol­çy­sy Kar­li Lloýd iň go­wy paý­laý­jy baý­rak­la­ry­ny eýe­le­di­ler.
3-nji ýer ug­run­da­ky du­şu­şyk­da “Fe­ner­bah­çe” topary “Di­na­mo Ka­za­ny” 3–1 ha­sa­byn­da utup, 2-nji ge­zek bü­rünç me­dal ga­zan­ma­gy ba­şar­dy.
56-njy möw­sü­mi ta­mam­la­nan ze­nan­lar Çem­pi­on­lar li­ga­syn­da hä­zi­re çen­li 23 to­par çem­pi­on bol­dy. Iň köp çem­pi­on bol­mak­lyk “Di­na­mo Mosk­wa” to­pa­ry­na mi­ýes­ser et­di. Olar ir­ki dö­wür­ler­de je­mi 11 ge­zek ku­bo­gy as­ma­na gö­ter­di.