Halkara Buker baýragy öz resmi saýtynda dalaşgärleriň gysga sanawyny mälim etdi. Sanawa alty ýazyjy girdi. Olaryň arasynda Angoladan Žoze Eduardu Agualuza, italiýaly zenan Ýelena Ferrante, Günorta Koreýadan Han Kang, hytaýly gyz Ýan Lýanke we Awstriýadan Robert Sitaler dagy bar.
Dalaşgärleriň arasynda has bellisi 2006-njy ýylda Nobeliň edebiýat boýunça baýragynyň eýesi türkiýeli Orhan Pamuk hasaplanýar.
Halkara Buker baýragy 2004-nji ýyldan bäri iňlis dilinde ýazýan ýa-da eseri şol dile terjime edilen awtorlara gowşurylýar. Bu sylag başda diňe iňlis dilli ýurtlaryň awtorlaryna berlip, 2014-nji ýyla çenli ýurtlaryň sanawy 53 ýurtdan ybarat bolan Milletleriň Arkalaşygy, şeýle hem Irlandiýa we Zimbabwe bilen çäklenýärdi.