Go­laý­da “Sam­sun­g”-yň “Ga­laxy S8” mo­de­li­niň ek­ra­ny baý­ra­ga my­na­syp bo­lan bol­sa, bu at in­di baş­ga bir en­ja­ma be­ril­di. Mo­del üýt­ge­se-de, brend öň­kü­li­gi­ne gal­dy. Ko­reý kom­pa­ni­ýa­sy­nyň go­laý­da ta­nyş­dy­ran “No­te 8” en­ja­my bu baý­ra­gyň tä­ze eýe­si bol­dy. “Disp­lay­Ma­te” şe­re­ke­ti “No­te 8”-iň has te­bi­gy reň­ke eýe­di­gi­ni mä­lim et­di. Çäk­siz smart­fon şy­ga­ry bi­len ta­nyş­dy­ry­lan S8 se­ri­ýa­sy­nyň tä­ze ag­za­sy­nyň nä­de­re­je­de is­leg­den peý­da­lan­jak­dy­gy­ny wagt gör­ke­zer.