Biz barada

“Zaman-Türkmenistan” H.J. barada maglumat
“Zaman-Türkmenistan” hojalyk jemgyýeti “Zaman-Türkmenistan” gazetini neşir etmek bilen meşgullanýar.
“Zaman-Türkmenistan” gazeti Aşgabat şäheriniň Metbugat merkezinde çap edilýär we şertnama esasynda “Türkmenpoçta” aragatnaşyk kompaniýasy arkaly Türkmenistanyň ähli künjegine ýaýradylýar.
Hepdede bir gezek çap edilýän “Zaman” gazeti Türkmenistanda bolup geçýän wakalar bilen bir hatarda dünýä täzelikleri, sportda, ylym-bilimde, medeniýetde, tehnologiýa ulgamynda, ykdysadyýetde gazanylýan üstünlikler we bu ugurdaky dünýä täzeliklerini öz okyjylaryna ýetirýär.