Çynar

Awtomobili kim oýlap tapdy?

1769-njy ýyl­da fran­si­ýa­ly in­že­ner Fard­ler Ni­ko­la Žozef Kýu­no il­kin­ji bo­lup, öz­ba­şy­na...

Öý­län­ki uky­nyň tä­si­ri

Mas­sachu­setts Am­herst uni­wer­si­te­ti­niň (ABŞ) hü­när­men­le­ri ça­ga­la­ra gü­nor­tan­ky uky­nyň tä­si­ri ba­ra­da barlag...

Ýazuwyň ýü­ze çyk­ma­gy

Ýazuw ynsan dur­mu­şynda howa ýaly zerur. As­lyn­da ýazuw ýö­ne­keý bir zat...

ça­ga­my­zy äh­li hä­si­ýe­ti bi­len sö­ýeliň!

Ça­ga­lar hem edil ulu­lar ýa­ly­dyr. Dün­ýä­dä­ki äh­li ça­ga­lar bi­ri-bi­ri­ne meň­ze­me­ýär. Ola­ryň...

Maşk

Sport bi­len meş­gul­lan­mak, be­de­ni­ňiz bi­len gat­na­şyk­da bol­ma­ga, özü­ňi­zi sag­dyn duý­ma­ga we...

Ma­ňa ça­ga­ly­gy­my ýat­la­dyň!

Perzentlerimize ola­ryň ça­ga­lyk ýyl­la­ry ba­ra­da gür­rüň ber­mek, maş­ga­la ag­za­la­ry­nyň ara­syn­da­ky bi­rek-bi­re­ge...

Gar­la­waç­la­ryň “al­ky­şy”

(Hekaýa) Ro­wa­ýat­da gar­la­wa­jyň ada­my ha­las edi­şin­den­mi, nä­me­mi, ga­raz, bu guş baş­ga...

Bählil dana

(Türk­men halk er­te­ki­si) Bir bar eken, bir ýok eken, ga­dym za­man­da...

Süňklerimiziň kadaly ösmegi üçin näme etmeli?

11 ýa­şa çen­li süňk­le­ri­mi­ziň 45 %-i, 17 ýa­şa çen­li 90 %-i...

Iki mergen

(Türk­men halk er­te­ki­si) Bir bar eken, bir ýok eken. Ga­dym za­man­lar­da...