Sport

38 -nji Da­kar Ral­li­si baş­lan­dy

38-nji Da­kar Ral­li­si 9-njy sa­par Gü­nor­ta Ame­ri­ka­da ba­dal­ga al­dy. Pa­rag­wa­ýyň paý­tag­ty...

UEFA-da ýy­lyň to­pa­ry – 2016

Bu ýyl “uefa.com” ta­ra­pyn­dan 16-njy ge­zek ge­çi­ri­len ýy­lyň sim­wo­lik to­pa­ry üçin...

Ýyl­lyk 40 mil­li­on ýew­ro

Şan­haý şä­he­ri­niň 2 klu­bu­nyň ara­syn­da­ky bäs­deş­lik di­ňe bir meý­dan­ça­da bol­man, eý­sem,...

Tä­ze re­kor­d Os­karda

“Çel­si­niň” bra­zi­li­ýa­ly ýyl­dy­zy Os­kar hem Hy­ta­ýyň “Su­per li­ga­sy­na” trans­fer bo­lan fut­bol­çy­la­ryň...

1/8 fi­nal­da gy­zyk­ly du­şu­şyk­lar

115-nji ge­zek ge­çi­ril­ýän Is­pa­ni­ýa­nyň Şa ku­bo­gy (Copa del Rey) ýa­ry­şyn­da 1/8...

Soň­ky çem­pi­on F1 bi­len hoş­laş­dy

For­mu­la 1 bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­ty­nyň soň­ky ýe­ňi­ji­si ger­ma­ni­ýa­ly Ni­ko Ros­berg (“Mer­se­des”)...

Finalyň ady: “Real Madrid”–“Kaşima Antlers”

Fut­bol bo­ýun­ça FI­FA klub­la­ra­ra­sy Dün­ýä Ku­bo­gy­nyň fi­na­lyn­da UEFA-nyň we­ki­li “Re­al Mad­rid”...

“Ar­se­na­lyň” bagtyna ýe­ne-de “Ba­wa­ri­ýa” düş­di

UEFA-nyň klub ýa­ryş­la­ryn­da, ýag­ny Çem­pi­on­lar we Ýew­ro­pa li­ga­la­ryn­da ge­çi­ri­len bi­je çe­ki­liş...

“Altyn topuň” eýesi  Ronaldo

Fut­bol­çy­la­ra ýe­ke­lik­de gow­şu­ryl­ýan iň ab­raý­ly sy­lag ha­sap­lan­ýan “Bal­lon d’Or” ýa-da baş­ga­ça...

Bijeler 12-nji dekabrda

UEFA Çem­pi­on­lar li­ga­syn­da möw­sü­miň to­par­ça­da­ky oýun­la­ry ta­mam­lan­dy. Her to­par­ça­dan 2 klub...