Gol­li­wu­da de­giş­li bol­ma­dyk ki­çeň­räk kom­pa­ni­ýa­la­ryň önüm­le­ri­ne gow­şu­ryl­ýan “Ga­raş­syz Ruh” baý­rak­la­ryn­da (In­de­pen­dent Spi­rit Awards) “Çyk, da­şa­ry” ki­no­sy iň go­wy film diý­lip saý­lan­dy. Filmiň re­žiss­ýo­ry Jor­dan Pil iň go­wy re­žiss­ýor baý­ra­gy­ny eýe­le­di. Iň go­wy akt­ýor we akt­ri­sa baý­rak­la­ry Ti­mo­ti Şa­la­me (“Me­ni adyň bi­len ça­gyr”) bi­len Fran­sis Mak­Dor­man­da (“Eb­bing-Mis­su­ri­niň çäk­le­rin­dä­ki üç bill­bord”) be­ril­di. Sem Rok­well (“Eb­bing-Mis­su­ri­niň çäk­le­rin­dä­ki üç bill­bord”) bi­le­nem El­li­son Jen­ni (“Men, Ton­ýa”) ikin­ji plan­da­ky akt­ýor we akt­ri­sa diý­len ugur­lar­da ta­pa­wut­lan­dy. “Aja­ýyp ze­nan” ki­no­sy iň go­wy hal­ka­ra film diý­lip yl­gan edil­di. Gol­li­wud­a ga­raş­ly bol­ma­dyk ki­no­la­ryň ara­syn­da ge­çi­ril­ýän bu dabara 33-nji ge­zek gu­ral­dy.