Fran­si­ýa­nyň “Re­nault SA” we Ýa­po­ni­ýa­nyň “Nis­san Mo­tor Co.” kom­pa­ni­ýa­la­ry tä­ze aw­tou­lag ön­dü­ri­jini dö­ret­mek ba­ra­da gep­le­şik­le­ri alyp bar­ýan­dy­gy­ny “Bloom­berg” agent­li­gi ha­bar ber­ýär. Ne­ti­je­de, kom­pa­ni­ýa­la­ryň hä­zir­ki stra­te­gik bileleşigi bir kor­po­ra­si­ýa öw­rü­ler. Hä­zir­ki wagt­da “Re­nault” ýa­pon kom­pa­ni­ýa­sy­nyň paý­na­ma­la­ry­nyň 43 gö­te­ri­mi­ni, “Nis­san” bol­sa, fran­suz aw­tou­lag ön­dü­ri­ji­si­niň paý­na­ma­la­ry­nyň 15 gö­te­ri­mi­ne eýe. Iki kom­pa­ni­ýa­nyň hem esaslandyryjylar ge­ňe­şi­niň baş­ly­gy Kar­los Gon­ bir­leş­mek ha­kyn­da gep­le­şik­le­ri alyp bar­ýar hem-de bir­le­şen tä­ze aw­tou­lag ön­dü­ri­ji kom­pa­ni­ýa ýol­baş­çy­lyk et­me­gi mak­sat edin­ýär. Şu­nuň bi­len bir­lik­de, tä­ze kom­pa­ni­ýa Ýa­po­ni­ýa­da­ky we Fran­si­ýa­da­ky ştab-kwar­ti­ra­sy­ny sak­lap ga­lar.
Şeý­le hem, bi­ler­men­ler bu ge­le­şi­giň ma­kul­lan­ma­gy bi­len kä­bir kyn­çy­lyk­la­ryň ýü­ze çy­kyp bil­jek­di­gi­ni öňe sür­ýär­ler. Fran­si­ýa­nyň hem-de Ýa­po­ni­ýa­nyň hö­kü­met­le­ri­niň iki aw­tou­lag ön­dü­ri­ji­niň bir­leş­me­gi­ne rug­sa­dy ze­rur bo­lup, täze kompaniýanyň merkezi edarasynyň ýer­leş­jek ýeri olary gy­zyk­lan­dyr­sa ge­rek. Bu ugur­da­ky gep­le­şik­leriň bir­nä­çe aýa çen­li do­wam etjekdigi aýdylýar. “Re­nault”-yň ba­zar gym­ma­ty soň­ky ýyl­lar­da tak­my­nan, 15 gö­te­rim­ ýokarlanyp, 27,7 mil­liard ýew­ro (34 mil­liard dol­lar), şol bir wag­tyň özün­de, “Nis­san”-yň ser­ma­ýa­sy 2 gö­te­rim aza­lyp, hä­zir­ki wagt­da 4,6 tril­li­on ýen (43 mil­liard dol­lar) tö­we­re­gi­dir.