For­mu­la 1 bo­ýun­ça möw­sü­miň 4-nji ýa­ry­şy Azer­baý­jan “Gran Pri­sin­de” “Mercedes” to­pa­ry­nyň bri­tan sü­rü­ji­si Le­wis Ha­mil­ton şu ýyl­ky il­kin­ji ýeň­şi­ni ga­zan­dy. Ol paý­tagt Ba­ku şä­he­ri­niň kö­çe­le­rin­de ge­çi­ri­len 51 aý­law­lyk ýa­ry­şa 2-nji ha­tar­dan baş­la­dy. Eý­ýäm il­kin­ji aý­law­da howp­suz­lyk ula­gy tras­sa gir­me­li bol­dy. 6-njy aý­la­wa çen­li tras­sa­da ga­lan howp­suz­lyk ula­gy 40-njy aý­law­da “Red Bul­luň” sü­rü­ji­le­ri­niň ki­çeň­räk çak­ny­şy­gyn­dan soň, ýe­ne-de tras­sa do­lan­dy. Şol pur­sat­da abat­la­ýyş no­ka­dy­na ge­len “Mercedes” to­pa­ryn­dan finl­ýan­di­ýa­ly Walt­te­ri Bot­tas 1-nji or­na geç­di. 49-njy aý­law­da-da Bot­ta­syň ula­gy­nyň te­ke­ri ýa­ryl­dy. Şon­dan soň ýa­ryş ker­we­ni­niň iň öňü­ne ge­çen Le­wis Ha­mil­ton 51 aý­la­wy 1 sa­gat 43 mi­nut 44,291 se­kunt­da ta­mam­lap, şu ýyl­ky il­kin­ji, kar­ýe­ra­syn­da­ky 63-nji ýeň­şi­ni ga­zan­dy. On­dan 2,46 se­kunt yza ga­lan “fer­ra­ri­li” Ki­mi Ra­ik­ko­nen 2-nji, “Force In­dia” to­pa­ryn­dan mek­si­ka­ly Ser­hio Pe­rez 3-nji ýe­ri eýe­le­di. Il­kin­ji ha­tar­dan ýa­ry­şa baş­lan Se­bas­ti­an Wet­tel (“Fer­ra­ri”) 4-nji­ orun bi­len ka­na­gat­lan­ma­ly bol­dy. 6-njy ýe­ri eýe­län Şarl Lek­ler (“Sau­ber”) bi­len 10-njy bo­lup, ýa­ry­şy ta­mam­lan Bren­don Hart­li (“To­ro Ros­so”) kar­ýe­ra­la­ryn­da­ky il­kin­ji F1 utuk­la­ry­ny ga­zan­dy­lar.
Bu ýa­ryş­dan soň, utu­gy­ny 70-e ýe­ti­ren Ha­mil­ton sa­naw­da 1-nji bas­gan­ça­ga beý­gel­di. 66 utuk­ly Wet­tel 2-nji, 48 utuk top­lan Ra­ik­ko­nen 3-nji ýer­de bar­ýar. Möw­sü­miň no­bat­da­ky ýa­ry­şy 13-nji ma­ý­da Bar­se­lo­na­da ge­çi­ri­ler.