“Ştut­gart Açyk” (Ger­ma­ni­ýa) ze­nan­la­ryň ara­syn­da­ky ten­nis bäs­le­şi­gi­niň fi­na­lyn­da çe­hi­ýa­ly Ka­ro­li­na Pliş­ko­wa bi­len ame­ri­ka­ly Ko­ko Wan­der­we­ge du­şuş­dy. Çe­ke­le­şik­li ge­çen du­şu­şyk­da Ýew­ro­pa yk­ly­my­nyň we­ki­li ýe­ňiş ga­zan­dy. Ol 1-nji set­de taý-brek­den soň, 7:6, 2-nji set­de-de 6:4 ha­sa­byn­da ame­ri­ka­ly gar­şy­da­şyn­dan üs­tün çyk­dy. Bu Plişkowanyň kar­ýe­ra­syn­da­ky 10-njy WTA çem­pi­on­ly­gy­dyr.