Ýur­du­my­zyň Mil­li fut­bol çem­pio­na­tyn­da 9-njy tapgyrda oý­na­lan 4 du­şu­şy­gyň 2-sin­de myh­man­lar ýe­ňiş ga­zan­dy. Tap­gy­ryň mer­ke­zi du­şu­şy­gyn­da wi­se-çem­pi­on “Ahal” öz meý­dan­ça­syn­da soň­ky çem­pi­on “Al­tyn asy­ry” ka­bul et­di. Mä­lim bol­şy ýa­ly, ola­ryň ara­syn­da­ky 1-nji du­şu­şyk­da “Ahal” 1–0 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nyp­dy. Bu ge­ze­gem oýun 1–0 ha­sa­byn­da ta­mam­lan­dy. Em­ma bu sa­par “Al­tyn asyr” ýe­ňiş ga­zan­ma­gy ba­şar­dy. Soň­ky 1 aýyň do­wa­myn­da eý­ýäm 4-nji ge­zek ga­bat­la­şan to­par­la­ryň bu ge­zek­ki oý­nun­da ara­gat­na­şyk­çy­la­ra ýe­ňiş ge­ti­ren ýe­ke-täk pök­gi­ni 34-nji mi­nut­da My­rat Ýag­şy­ýew öz ady­na ýaz­dyr­dy. Diý­seň dart­gyn­ly ge­çen du­şu­şyk­da her to­par­dan 4 fut­bol­çy sa­ry kar­toç­ka al­dy. Bu “Aha­lyň” şu möw­süm­de çem­pio­nat­daky il­kin­ji ýeň­li­şi­dir. 5 go­luň ge­çi­ri­len oý­nun­da “Şa­ga­dam” öz meý­dan­ça­syn­da “Merw­den” 3–2 üs­tün çyk­dy. Ýer eýe­le­ri­ne ýe­ňiş ge­ti­ren gol­la­ryň 2-si­ni Be­genç An­na­gur­ba­now, beý­le­ki­si­ni-de Da­ýanç Oraz­gu­ly­ýew der­we­zä ýol­la­dy. Myh­man­lar­dan Toý­ly Goç­na­za­ro­wyň ge­çi­ren 2 go­ly ýe­ňiş üçin ýe­ter­lik bol­ma­dy. Bal­kan bi­len Ma­ry we­la­ýa­tlary­nyň beý­le­ki to­par­la­ry­nyň ara­syn­da­ky du­şu­şyk­da bolsa, myh­man­lar ýe­ňiş ga­zan­dy. Mu­ham­met As­ta­now hem-de Rah­met Şer­me­to­wyň (2) gol­la­ry bi­len “Ener­ge­tik” myh­man­çy­lyk­da “Bal­ka­ny” 3–1 ha­sa­byn­da ýeň­di. Paý­tagt der­bi­sin­de, has ta­ky­gy, “Aş­ga­bat” bi­len “Kö­pet­da­gyň” ara­syn­da­ky oýun­da ýe­ňiş ga­za­nan bol­ma­dy.