Ýaryş çekeleşikli dowam edýär
Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li fut­bol çem­pio­na­tyn­da 10-njy tap­gyr­da 3 du­şu­şyk ge­çi­ril­di. Wi­se-çem­pi­on “Ahal” myh­man­çy­lyk­da “Kö­pet­da­gy” Güýç­my­rat An­na­gu­ly­ýe­wiň 42-nji mi­nut­da­ky ýe­ke-täk pök­gü­si bi­len 1–0 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. “Ener­ge­tik” to­pa­ry-da “Aş­ga­bat” to­pa­ry­ny ka­bul edip, 2–1 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. Ýer eýe­le­ri­niň gol­la­ry­nyň iki­si-de 1-nji ýa­rym­da ha­sa­ba alyn­dy. Has ta­ky­gy, 36-njy we 43-nji mi­nut­lar­da Rah­met Şer­me­tow bi­len Pa­ra­hat Ju­ma­na­za­row ta­pa­wut­lan­dy. Myh­man­la­ryň ýe­ke go­lu­ny-da 90+2-nji mi­nut­da Baý­jan Sat­ly­kow der­we­zä gi­riz­di. Ma­ry­da oý­na­lan beý­le­ki du­şu­şyk­da-da “Merw” bi­len “Bal­kan” du­şu­şyp, oýun­da ýe­ňiş ga­za­nan bol­ma­dy. 41-nji mi­nut­da Ýew­ge­niý Tka­çen­ko bi­len öňe saý­la­nan myh­man­la­ra 85-nji mi­nut­da ýer eýe­le­ri Söh­bet Al­la­nu­ro­wyň go­ly bi­len jo­gap ber­di. “Al­tyn asyr”–“Şa­ga­dam” du­şu­şy­gy bol­sa, 6-njy iýu­na süý­şü­ril­di.