“Ita­li­ýa Açyk” “Mas­ters” ten­nis ýa­ry­şyn­da er­kek­le­riň ara­syn­da is­pa­ni­ýa­ly Ra­fa­el Na­dal, ze­nan­la­ryň ara­syn­da-da uk­rai­na­ly Eli­na Swi­to­li­na çem­pi­on bol­­dy. To­ýun­sow meý­dan­ça­da ge­çi­ri­len ýa­ry­şyň fi­na­lyn­da Na­dal ge­çen ýy­lyň çem­pio­ny, ger­ma­ni­ýa­ly Alek­sandr Zwe­rew­den 2:1 (6:1, 1:6, 6:3) ha­sa­byn­da üs­tün çyk­dy. 31 ýaş­ly ten­nis­çi Rim­de 8-nji ge­zek çem­pi­on di­ýen ady eýe­le­di. Bu onuň kar­ýe­ra­sy bo­ýun­ça ga­za­nan 78-nji ATP çem­pi­on­ly­gy­dyr.
Ze­nan­la­ryň ara­syn­da ge­çen ýyl­ky fi­nal gaý­ta­lan­dy. Uk­rai­na­ly Eli­na Swi­to­li­na ru­my­ni­ýa­ly Si­mo­na Ha­le­pi ge­çen ýyl bol­şy ýa­ly, bu ge­ze­gem ut­ma­gy ba­şar­dy. Gar­şy­da­şy­ny 6:0 we 6:4 ha­sap­la­ry bi­len ýe­ňen Swi­to­li­na Rim­dä­ki yz­ly-yzy­na 2-nji ýeň­şi­ni baý­ram et­di (WTA-da­ky 12-nji ýeň­şi).