Hok­keý bo­ýun­ça Da­ni­ýa­da ge­çi­ri­len 82-nji Dün­ýä çem­pio­na­tyn­da Şwe­si­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy bas­syr 2-nji ge­zek çem­pi­on bol­dy. Olar Ko­pen­ga­gen­dä­ki “Ro­ýal Are­na­da” 12490 jan­kö­ýe­riň şa­ýat­ly­gyn­da Şweý­sa­ri­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy­ny pe­nal­ti­ler­den soň, 3:2 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Du­şu­şy­gyň esa­sy wag­ty 2:2 deň­lik­de ta­mam­lan­dy (Ni­kuist 17:54, Zi­ba­ne­jad 34:53 — Nie­der­rei­ter 16:38, Meier 23:13). Pe­nal­ti­le­riň 2-si­ni dürs uran şwed­ler ta­ry­hyn­da­ky 11-nji çem­pi­on­ly­gy­ny ga­zan­dy. Şwe­si­ýa­nyň bu çem­pio­nat­da ýe­ke du­şu­şyk­da-da utul­man­dy­gy­ny hem bel­lä­liň. Iki to­par to­par­ça­da hem ga­bat­la­şyp­dy we şon­da-da Şwe­si­ýa 5:3 ýe­ňiş ga­za­nyp­dy. 3-nji ge­zek fi­na­la çy­kan şweý­sar­lar ýe­ne-de ku­bo­gy alyp bil­me­di­ler.
Baý­rak­ly 3-nji ýer ug­run­da­ky oýunda De­mir­ga­zyk Ame­ri­ka­nyň 2 lä­he­ňi Ka­na­da bi­len ABŞ du­şuş­dy. Ame­ri­kan­la­ryň ar­tyk­maç­ly­gyn­da ge­çen du­şu­şyk­da ABŞ 4:1 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. Ýa­rym fi­nal­da ABŞ Şwe­si­ýa­dan 6:0, Ka­na­da bol­sa, Şweý­sa­ri­ýa­dan 3:2 as­gyn ge­lip­di. Çem­pio­na­tyň iň ök­de oýun­çy­sy saý­la­nan ame­ri­ka­ly Pat­rik Keýn 20 utuk bi­len iň ne­ti­je­li oýun­çy ady­ny-da eýe­le­di. Çem­pio­nat gel­jek ýyl Slo­wa­ki­ýa­da ge­çi­ri­ler.