Tür­ki­ýä­niň çem­pio­na­ty “Süper Ligde” çem­pi­on topar 34-nji tap­gyr­da bel­li bol­dy. Myh­man­çy­lyk­da “Göz­te­pe” to­pa­ry­ny Bat­fem­bi Go­mi­siň 65-nji mi­nut­da­ky pe­nal­ti go­ly bi­len ýe­ňen “Ga­la­ta­sa­raý” ta­ry­hyn­da­ky 21-nji çem­pi­on­ly­gy­ny ga­zan­dy. Bu to­pa­ryň tä­lim­çi­si Fa­tih Te­ri­miň 7-nji çem­pi­on­ly­gy­dyr.
Fran­si­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da De­pa­ýyň het-tri­gi bi­len “Nis­sa­ny” 3–2 utan “Li­on” tä­ze möw­süm­de Çem­pi­on­lar li­ga­sy­na gat­na­şar. Çem­pio­na­ty soň­ky 2 orun­da ta­mam­lan “Mets” bi­len “Tro­ýa” gel­jek möw­süm “Li­gue 2-de” çy­kyş eder­ler. “Tu­lu­za” bol­sa, pleý-off­da “Aýaç­çio” bi­len du­şu­şar. 1-nji du­şu­şyk­da “Tu­lu­za” myh­man­çy­lyk­da 3–0 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­ndy.