8-nji iýun­da özü­niň sport ulag­la­ry bi­len giň­den ta­nal­ýan “Porsche” aw­tou­lag kär­ha­na­sy­nyň dö­re­di­le­ni­ne 70 ýyl dol­dy. Ger­ma­ni­ýa­nyň “Porsche AG” kom­pa­ni­ýa­sy 1931-nji ýyl­da bel­li konst­ruk­tor Fer­di­nand Por­şe ta­ra­pyn­dan esa­slan­dy­ry­lyp, do­ly önüm­çi­li­gi­ne 1948-nji ýyl­da baş­la­ýar. Onuň kär­ha­na­sy we ştab-kwar­ti­ra­sy Ger­ma­ni­ýa­nyň Ştut­gart şä­he­rin­de ýer­leş­ýär. “Porsche” dün­ýä­niň iň köp gir­de­ji­li aw­tou­lag kom­pa­ni­ýa­la­ry­nyň bi­ri­dir. 2010-njy ýyl­da “Porsche” ky­sym­ly aw­tou­lag­lar dün­ýä­niň iň yg­ty­bar­ly ulag­la­ry diý­lip yk­rar edil­di.
1948-nji ýyl­da “Porsche 356 Roads­ter” ky­sym­ly il­kin­ji aw­tou­la­gy­ny ön­dü­rip­di. Şu se­ne my­na­sy­bet­li Ger­ma­ni­ýa­nyň Suf­fen­hau­zen şä­he­rin­dä­ki “Porsche” mu­ze­ýin­de öz­bo­luş­ly “Porsche 911 Speeds­ter” ula­gy köp­çü­li­ge hö­dür­le­ndi. Kom­pa­ni­ýa, esa­san hem, lýuks klas­ly sport we ýol­suz ýer­den ýö­re­ýän aw­tou­lag­la­ry ön­dü­r­ýär. Kom­pa­ni­ýa 1993-nji ýyl­dan bä­ri Wen­de­lin Wi­de­king ýol­baş­çy­lyk ed­ýär. “Porsche”-niň 2009/2010-njy ma­li­ýe ýy­lyn­da­ky gir­de­ji­si 7,79 mil­liard ýew­ro ba­ra­bar bo­lup, bu onuň bü­tin ta­ry­hyn­da­ky re­kord de­re­je­dir. Şol ha­sa­bat döw­rün­de je­mi 89 123 ulag ön­dü­ri­lip, 81 850-si sa­ty­lyp­dyr. Kom­pa­ni­ýa eý­ýäm uzak wagt­dan bä­ri dün­ýä­niň dür­li sport klub­la­ry bi­len iş­jeň hyz­mat­daş­lyk sak­la­ýar.