Ten­nis bo­ýun­ça möw­sü­miň 2-nji “Uly tu­wul­ga” ýa­ry­şy “Fran­si­ýa Açyk­da” ýa-da beý­le­ki ady “Ro­lan Gar­ros­da” er­kek­ler­den Ra­fa­el Na­dal, ze­nan­lar­dan Si­mo­na Ha­lep ýe­ňi­ji bol­dy. Umu­my baý­rak gaz­na­sy 39 müň 197 ýew­ro bo­lan ýa­ry­şda er­kek­le­riň ara­syn­da­ky fi­nal­da is­pa­ni­ýa­ly Ra­fa­el Na­dal bi­len “Uly tu­wul­ga­lar­da” il­kin­ji ge­zek fi­na­la çy­kan awst­ri­ýa­ly Do­mi­nik Ti­em du­şuş­dy. 2 sa­gat 42 mi­nut­da ta­mam­la­nan du­şu­şyk­da gar­şy­da­şy­ny 6:4, 6:3 we 6:2 ha­sap­lar bi­len ýe­ňen Na­dal “Ro­lan Gar­ros­da­ky” 11-nji ku­bo­gy­ny as­ma­na gö­ter­di (2005–06–07–08–10–11–12–13–14–17–18). Şeý­le­lik­de, 32 ýaş­ly Na­dal 1 “Uly tu­wul­ga” ýa­ry­şyn­da iň köp çem­pi­on­lyk ga­za­nan 2 ten­nis­çi­niň bi­ri bol­dy. Ol bu ugur­da “Awst­ra­li­ýa Açyk­da” 11 ge­zek ýe­ňiş ga­za­nan awst­ra­li­ýa­ly ze­nan ten­nis­çi Mar­ga­ret Kor­tuň re­kor­dy­ny gaý­ta­la­dy. 17-nji “Uly tu­wul­ga­sy­ny” ga­za­nan Na­dal bu ugur­da 20 ku­bok­ly Ro­jer Fe­de­re­re go­laý­la­dy.
Ze­nan­la­ryň ara­syn­da­ky 2 sa­gat 3 mi­nut­lap do­wam eden fi­nal­da sa­na­wyň 1-nji bel­gi­li ten­nis­çi­si, ru­my­ni­ýa­ly Si­mo­na Ha­lep bi­len 10-njy ha­tar­da­ky ame­ri­ka­ly Sloa­ne Ste­fens du­şuş­dy. 1-nji set­de Ste­fens 6:3 ýe­ňiş ga­zan­dy. Ýö­ne soň­lu­gy bi­len ti­je­nen Ha­lep 2-nji set­de 6:4, 3-nji set­de-de 6:1 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nyp, il­kin­ji “Uly tu­wul­ga” ku­bo­gy­na my­na­syp bol­dy. 4-nji fi­na­lyn­da il­kin­ji ýeň­şi­ne ýe­ten Ha­lep 2014-nji we 2017-nji ýyl­lar­da “Fran­si­ýa Açyk­da” hem-de şu ýyl­ky “Awst­ra­li­ýa Açyk­da” fi­nal­da gar­şy­daş­la­ryn­dan as­gyn ge­lip­di. Ol hä­zir­ki wagt­da­ky öz me­ne­je­ri Wir­ji­nia Ru­zi­çi­den soň “Uly tu­wul­ga­da” çem­pi­on bo­lan il­kin­ji ru­my­ni­ýa­ly ten­nis­çisi bol­dy. Ru­zi­çi mun­dan 40 ýyl ozal “Ro­lan Gar­ros­da” ýe­ňiş ga­za­nyp­dy.