17-nji iýun­da Ko­lum­bi­ýa­da ge­çi­ri­len Pre­zi­dent saý­law­la­ry­nyň ikin­ji tap­gy­ryn­da Iwan Du­ke ýe­ňiş ga­zan­dy we Ko­lum­bi­ýa­nyň tä­ze ýol­baş­çy­sy bol­dy. Mu­ňa ýek­şen­be gü­ni ýur­duň saý­law geňeşiniň mä­lim eden 99,87 gö­te­rim býul­le­ten­le­riň sa­na­wy­nyň ne­ti­je­le­ri gü­wä geç­ýär. Iwan Du­ke saý­law­çy­la­ryň 53,97 gö­te­rim gol­da­wy­na eýe bol­dy. Onuň bäs­de­şi “Öň­de­ba­ry­jy he­re­ket” par­ti­ýa­sy­nyň da­laş­gä­ri Gus­ta­wo Pet­ro ses­le­riň 41,81 gö­te­ri­mi­ni almagy ba­şar­dy.
Iwan Du­ke şu ýy­lyň aw­gus­tyn­da öz we­zi­pe­si­ne gi­ri­şer. Ýur­duň ka­nu­ny­na la­ýyk­lyk­da, Ko­lum­bi­ýa­da Pre­zi­den­tiň we­zi­pe möh­le­ti dört ýyl. Iwan Du­ke saý­la­wyň öň ýa­nyn­da­ky kam­pa­ni­ýa­da te­le­ke­çi­li­gi we in­no­wa­si­ýa­ny giň ge­rim­de ös­dür­mä­ge aý­ra­tyn üns ber­jek­di­gi­ne söz ber­di. Ol ýur­duň ozal­ky mag­dan mi­nist­ri­niň maş­ga­la­syn­da ulal­dy. 41 ýaş­ly Iwan Du­ke “De­mok­ra­tik mer­kez” par­ti­ýa­sy­na ýol­baş­çy­lyk ed­ýär. Onuň hu­kuk­çy we yk­dy­sat­çy ýa­ly iki ugur­dan bi­li­mi bar. Şeý­le hem onuň aýa­ly Ma­ria Ju­lia­na Ru­iz ak­law­jy hü­nä­ri­ne eýe bo­lup, ola­ryň üç ça­ga­sy bar.