Ga­za­gys­ta­nyň Pre­zi­den­ti Nur­sul­tan Na­zar­ba­ýew Mil­li domb­ra gü­nü­ni ge­çir­mek ba­ra­da ka­ra­ra gol çek­di. Bu ba­ra­da döw­let ýol­baş­çy­sy­nyň met­bu­gat gul­lu­gy ha­bar ber­ýär. Jem­gy­ýe­ti mun­dan beý­läk mil­li me­de­ni­ýe­ti go­ra­mak we ös­dür­mek ba­ra­da­ky ide­ýa­la­ryň tö­we­re­gin­de jem­le­mek mak­sa­dy bi­len iýul aýy­nyň bi­rin­ji ýek­şen­be­sin­de Mil­li domb­ra gü­ni bel­le­ni­ler diý­lip, ka­rar­da nyg­ta­lyp ge­çil­ýär.  Ga­za­gys­ta­nyň hö­kü­me­ti­ne ka­ra­ry ber­jaý et­mek üçin de­giş­li işleri ge­çir­mek tab­şy­ryl­dy. Onuň ber­jaý edi­li­şi­ne gö­zeg­çi­li­gi bol­sa, Pre­zi­den­tiň ad­mi­nist­ra­si­ýa­sy ama­la aşy­rar. Ka­rar çap edi­len gü­nün­den beý­läk öz güý­jü­ne gir­ýär. Domb­ra çir­ti­lip ça­lyn­ýan ki­riş­li saz gu­ra­ly­dyr. Ga­zak domb­ra­sy aga­jyň bü­te­wi bir böleginden ýa­sa­lyp, onuň iki ta­ry bar.