Mer­ke­zi eda­ra­sy ABŞ-nyň Ala­ba­ma şta­tyn­da ýer­leş­ýän “Aevum” kom­pa­ni­ýa­sy kos­mo­sa uçu­ryl­ýan eme­li hem­ra­la­ry uçar­lar ar­ka­ly ama­la aşyr­mak üçin ul­gam taý­ýar­la­ýar. Space.com saý­ty­nyň mag­lu­mat­la­ry­na gö­rä, şe­re­ket “Ravn” at­ly uçar­man­syz uça­ry ar­ka­ly ho­wa­dan kos­mo­sa hem­ra uçur­ma­gy mak­sat edin­ýär. Bu ul­gam ar­ka­ly her 3 sa­gat­dan bir sa­ny hem­ra uçur­mak müm­kin. Kom­pa­ni­ýa­nyň ýol­baş­çy­sy Jeý Skaý­lus uçar­man­syz uça­ry köp ge­zek ula­nyp bol­jak­dy­gy­ny, em­ma onuň üs­tün­dä­ki uçu­ry­jy ra­ke­ta­ny bir ge­zek ula­nyp bol­jak­dy­gy­ny bel­le­ýär. Skaý­lus bar bo­lan uçu­ry­jy plat­for­ma­la­ry ýyl­da bir­nä­çe ge­zek ula­nyp bol­ýan­dy­gy­ny we onuň üçin bir­nä­çe aý­lap taý­ýar­lyk gör­me­li­di­gi­ne ün­si çek­ýär. Kom­pa­ni­ýa­nyň ýol­baş­çy­sy bu usul ar­ka­ly uçu­ryl­jak ara­gat­na­şyk hem­ra­la­rynyň dün­ýä­niň iň çet no­kat­la­ry­ny hem in­ter­net hyz­ma­ty bi­len üp­jün etjekdigini aýd­ýar. “Aevum”-yň sy­na­gy üs­tün­lik­li ama­la aşy­ry­lan ýag­da­ýyn­da ho­wa­dan kos­mo­sa hem­ra uçu­ran il­kin­ji kom­pa­ni­ýa bo­lar.
ABŞ-nyň “North­rop Grum­man” kom­pa­ni­ýa­sy mun­dan ozal “Pe­ga­sus” atly uçarmansyz uçar­la­ry ar­ka­ly bu ugur­da sy­nag ge­çi­rip­di. “Stra­to­la­unch Sys­tems” we “Vir­gin Or­bit” fir­ma­la­ry bol­sa, öz­le­ri­niň uçar-ra­ke­ta ul­ga­my­nyň üs­tün­de iş­le­ýän­dik­le­ri­ni mä­lim edip­di.