“Re­li­ance Jio” we “Micro­soft” kom­pa­ni­ýa­la­ry Hin­dis­ta­nyň “Escorts” bren­di üçin öz­baş­dak he­re­ket ed­ýän trak­tor iş­läp düz­ýär. Daý­han­la­ryň çyk­da­jy­la­ry­ny azalt­mak mak­sa­dy bi­len, iş­le­nip taý­ýar­lan­ýan trak­tor sü­rü­ji­niň ses­li buý­ruk­la­ry­ny hem ýe­ri­ne ýe­ti­rer. Ji­sim­le­riň In­ter­ne­ti (IoT) we eme­li aň gün­sa­ýyn tä­ze pu­dak­lar­da ula­nyl­ýar. Hin­dis­ta­nyň iri teh­ni­ka­la­ry ön­dü­ri­ji “Escorts” kom­pa­ni­ýa­sy hem teh­no­lo­gi­ýa­nyň soň­ky ga­za­nan­la­ryn­dan peý­da­lan­mak is­le­ýär. Tä­ze teh­ni­ka eme­li aň teh­no­lo­gi­ýa­sy bi­len ada­myň üns­süz­li­gi se­bäp­li ýü­ze çy­kyp bil­jek ýit­gi­le­riň öňü­ni al­ma­gy mak­sat edin­ýär. Şeý­le hem “Escorts” kom­pa­ni­ýa­sy uzak­dan do­lan­dy­ryl­ýan, top­ra­gyň hi­li we ha­sy­lyň muk­da­ry ba­bat­da mag­lu­mat top­la­jak teh­no­lo­gi­ýa­ny iş­läp düz­ýär. Hin­di kom­pa­ni­ýa­sy daý­han­la­ra ho­wa­nyň ýag­da­ýy ba­ra­da mag­lu­mat ber­mek, ha­syl­ly­ly­gy ýo­kar­lan­dyr­mak we top­ra­gyň ha­syl­ly­ly­gy­ny sak­la­mak ba­bat­da “Micro­soft” kom­pa­ni­ýa­sy bi­len hyz­mat­daş­lyk ed­ýär. Sü­rü­ji­siz trak­tor “bu­lut” we eme­li aň teh­no­lo­gi­ýa­sy bi­len üp­jün edi­ler. En­tek önüm­çi­li­gi­ne baş­lan­ma­dyk trak­tor bir­nä­çe ýyl­dan giň atyz­lar­da peý­da bo­lar.