Möw­sü­miň iň soň­ky (4-nji) “Uly tu­wul­ga” ten­nis bäs­le­şi­gi “Ame­ri­ka Açyk­da” ze­nan­la­ryň ara­syn­da ga­ra­şyl­ma­dyk ten­nis­çi çem­pi­on­lyk ga­zan­dy. Nýu Ýork­da­ky Art­hur As­he ten­nis kor­tun­da oý­na­lan fi­nal­da WTA-nyň sa­na­wy­nyň 17-nji­si ame­ri­ka­ly Se­re­na Wil­liams bi­len 20-nji­si, ýa­po­ni­ýa­ly Nao­mi Osa­ka du­şuş­dy. 1 sa­gat 19 mi­nut­lap do­wam eden du­şu­şyk­ diý­seň dart­gyn­ly geç­di. Aý­ra­ty­nam, Se­re­na­nyň emin­ler bi­len kä­bir me­se­le­de dü­şü­niş­mez­li­gi fi­na­lyň esa­sy wa­ka­sy­na öw­rül­di. Oý­nuň 1-nji se­tin­de Osa­ka 6:2 ha­sa­by bi­len üs­tün çyk­dy. 2-nji set­de-de Osa­ka güýç­li gar­şy­da­şy­ny 6:4 ha­sa­by bi­len ýe­ňip, ta­ry­hy ýe­ňiş ga­zan­dy. Şeý­le­lik­de, 20 ýa­şyn­da­ky Osa­ka “Uly tu­wul­ga­lar­da” çem­pi­on­lyk ga­za­nan il­kin­ji ýapon ten­nis­çisi bol­ma­gy ba­şar­dy. Du­şu­şyk­dan soň, Osa­ka: — Hem­mä­niň Se­re­na gol­daw be­re­ni­ni bil­ýä­rin. Oý­nuň şeý­le ýag­daý­da ta­mam­lan­ma­gy me­ni az­da-kän­de gy­nan­dyr­dy. Hem­mä du­şu­şy­ga to­ma­şa ede­ni üçin min­net­dar­lyk bil­dir­ýä­rin. Bu ýe­re ge­lip me­niň oý­nu­ma to­ma­şa ede­ni üçi­n eje­me-de köp sagbol­sun aýd­ýa­ryn. “Ame­ri­ka Açy­gyň” fi­na­lyn­da Se­re­na Wil­liams bi­len du­şuş­mak me­niň ça­ga­lyk ar­zu­wym­dy. Se­re­na-da öz minnetdarlygymy bildirýärin — di­ýip, be­genç göz­ýaş­la­ry bi­len kar­ýe­ra­syn­da­ky iň uly ku­bo­gy­ny as­ma­na gö­ter­di. Osa­ka ýeň­şi üçin pul sy­la­gy hök­mün­de 3,8 mil­li­on dol­lar be­ril­di.
Osa­ka­ny ýeň­şi bi­len gut­lan 23 “Uly tu­wul­ga­nyň” eýe­si, 36 ýa­şyn­da­ky Se­re­na Wil­liams 2001-nji we 2011-nji ýyl­lar­da-da “Ame­ri­ka Açy­gyň” fi­na­lyn­da utu­lyp­dy.