Go­laý­da “McLa­ren” to­pa­ry­nyň is­pa­ni­ýa­ly sü­rü­ji­si Fer­nan­do Alon­so möw­sü­miň ahy­ryn­da F1 bi­len hoş­laş­jak­dy­gy­ny ha­bar ber­di. Ol bu ba­ra­da: — 17 ýyl­lyk aja­ýyp kar­ýe­ra­my ta­mam­la­ýa­ryn. Dur­mu­şym­da üýt­ge­şik­lik et­me­giň hem-de umu­man F1-den git­me­giň wag­ty gel­di. Möw­sü­miň ga­lan ýa­ryş­la­ryn­da-da uly hö­wes bi­len, yh­las bi­len ýa­ryş­jak­dy­gy­my aý­da­ýyn. On­dan so­ňu­ny-da gö­rü­ber­me­li. Tä­ze baş­dan ge­çir­me­ler ga­raş­ýar — diý­di. 2001-nji ýyl­da F1-e baş­lan Fer­nan­do Alon­so 2005-nji we 2006-njy ýyl­lar­da “Re­nault” to­pa­ry bi­len çem­pi­on­lyk ga­za­nyp­dy. “McLa­ren” to­pa­ry 37 ýaş­ly Alon­so­nyň or­nu­na “Re­nault” to­pa­ry­nyň is­pa­ni­ýa­ly sü­rü­ji­si Kar­los Saýns Ju­ni­or bi­len şert­na­ma bag­laş­dy.