Gol­li­wu­dyň awst­ra­li­ýa­ly akt­ri­sa­sy Mar­got Rob­bi “Bar­bie” at­ly film­de baş keşp­de su­ra­ta dü­şer. Bu ýyl “Men, Ton­ýa” fil­min­dä­ki keş­bi bi­len Os­ka­ra da­laş­gär gör­ke­zi­len akt­ri­sa­nyň tä­ze ki­no­sy­na Ale­tea Jons re­žiss­ýor­lyk eder. Ýa­rym ani­ma­si­ýa gör­nüş­li ki­no­da 28 ýa­şyn­da­ky akt­ri­sa Bar­bi­niň keş­bi­ni jan­lan­dy­rar. Fil­miň sse­na­ri­si­ni Oli­wi­ýa Milç ýa­zar. “War­ner Bros.” kom­pa­ni­ýa­sy bu ek­ran ese­ri­ni 2020-nji ýy­lyň 8-nji ma­ýyn­da pro­ka­ta çy­kar­ma­gy göz öňün­de tut­ýar. Hä­zir­ki wagt­da Gol­li­wu­dyň iň köp fil­me ça­gy­ryl­ýan akt­ri­sa­la­ry­nyň bi­ri bo­lan Mar­got Rob­bi ta­ny­mal re­žiss­ýor Ku­en­tin Ta­ran­ti­no­nyň “Bir wagt­lar Gol­li­wud­da” fil­min­de su­ra­ta düş­ýär. Şeý­le-de akt­ri­sa­nyň öňü­miz­dä­ki ýyl­lar­da “Dream­land”, “Ma­ry Queen of Scots”, “Ru­in”, “Birds of Prey”, “Ma­ri­an”, “Suicide Squad 2” ki­no­la­ry ek­ran­la­ra çykar.