“Su­wuň şe­ki­li” (The Sha­pe of Wa­ter) fil­mi bi­len Os­kar baý­ra­gy­ny ga­za­nan mek­si­ka­ly re­žiss­ýor Gil­ler­mo del To­ro “Bu­ra­ti­no” (Pi­nocchio) at­ly ani­ma­si­ýa fil­mi­ni su­ra­ta dü­şü­rer. “Netf­lix”-iň ga­ra­ma­gyn­da­ky bu ani­ma­si­ýa “stop-mo­ti­on” usu­lyn­da ek­ran­laş­dy­ry­lyp, ol saz­ly gör­nüş­de bo­lar. Bu re­žiss­ýo­ryň il­kin­ji uzyn met­raž­ly ani­ma­si­ýa­sy bo­lup, ol fil­miň sse­na­ri­si­ni hem ýa­zar. Mult­fil­miň önüm­çi­li­gi­ne öňü­miz­dä­ki aý­lar­da baş­la­nar. Bu ek­ran ese­rin­de 1930-njy ýyl­la­ryň Ita­li­ýa­sy ba­ra­da gür­rüň ber­ler. Ani­ma­si­ýa­nyň 2020-nji ýyl­da ek­ran­la­ra çyk­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar.

ПОДЕЛИТЬСЯ
<<Robbi Barbiniň keşbinde
>>Täze filmler