Ita­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da Mi­lan der­bi­sin­de “In­ter” eze­li bäs­de­şi “Mi­la­ny” 90+2-nji mi­nut­da Mau­ro Ikar­di­niň ge­çi­ren go­ly bi­len 1-0 ha­sa­byn­da ýeň­di. Sa­na­wyň öň­de­ba­ry­jy­sy “Ýu­wen­tus” öz meý­dan­ça­syn­da “Je­noa” bi­len 1–1 deň­me-deň oý­na­dy. “Ýu­wen­tus” çem­pio­nat­da il­kin­ji utuk­la­ry­ny ýi­tir­di. Tu­rin­li­le­riň go­lu­ny ge­çi­ren Kris­tia­no Ro­nal­do Ýew­ro­pa­nyň TOP – 5 li­ga­syn­da çy­kyş eden ýa-da edýän oýun­çy­la­ryň ara­syn­da 400 go­la ýe­ten il­kin­ji fut­bol­çy bol­dy. Ol Ang­li­ýa­da 84, “La Li­ga­da” 311, “Se­rie A-da” 9 ge­zek ta­pa­wut­lan­dy. Mes­si 389 gol bi­len 2-nji ha­tar­da bar­ýar.