Fran­si­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da PSŽ bu tap­gyr­da-da 5–0 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. 10-njy du­şu­şy­gy­ny-da ýe­ňiş bi­len ta­mam­la­n pa­riž­li­ler “Amien” to­pa­ry­ny Mar­ki­ni­os, Ra­bio, Draks­ler, Mbap­pe hem-de Dia­bi­niň gol­la­ry bi­len 5–0 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Tä­lim­çi­li­ge Ti­er­ri An­ri­ni bel­län “Mo­na­ko” bu tap­gyr­da-da as­gyn gel­di. “Nant” öz meý­dan­ça­syn­da “Tu­lu­za­dan” 4–0 ha­sa­byn­da  üs­tün çy­kyp, möw­süm­dä­ki 2-nji ýeň­şi­ni ga­zan­dy. Oýun­da ar­gen­ti­na­ly hü­jüm­çi Emi­lia­no Sa­la het-trik et­di.