For­mu­la 1 Dün­ýä çem­pio­na­tyn­da möw­sü­miň 18-nji ýa­ry­şy ABŞ-nyň Te­has şta­tyn­da ge­çi­ril­di. Os­tin şä­he­ri­niň “Ame­ricas” tras­sa­syn­da ge­çi­ri­len ýa­ry­şda “Mercedes” to­pa­ry­nyň bri­tan sü­rü­ji­si Le­wis Ha­mil­ton il­kin­ji ha­tar­dan bat al­dy. Ýa­ryş­da “Fer­ra­ri­niň” fin­lýan­di­ýa­ly sü­rü­ji­si Ki­mi Ra­ik­ko­nen 56 aý­la­wy (308,405 km) 1 sa­gat 34 mi­nut 18,643 se­kunt­da ge­çip, şu ýyl­ky il­kin­ji ýeň­şi­ni ga­zan­dy. Bu onuň kar­ýe­ra­syn­da­ky 21-nji ýeň­şi diý­lip ha­sa­ba alyn­dy. Fin sü­rü­jisi 113 ýa­ryş­dan soň, pel­le­ha­na­dan il­kin­ji bo­lup geç­me­gi ba­şar­dy. Ýa­ryş­da 2-nji ýe­ri ýe­ňi­ji­den 1,281 se­kunt yza ga­lan gol­lan­di­ýa­ly Maks Wers­tap­pen (“Red Bull”) eýe­le­di. 3-nji or­na-da 2,342 se­kunt­lyk pes gör­ke­zi­ji bi­len Le­wis Ha­mil­ton my­na­syp bol­dy. Pel­le­ha­na 4-nji bo­lup ge­len Se­bas­ti­an Wet­tel gar­şy­da­şy Ha­mil­to­nyň utuk ýi­tir­me­gin­den soň, çem­pi­on­lyk umy­dy­ny do­wam et­dir­di. Möw­sü­miň ta­mam­lan­ma­gy­na 3 ýa­ryş ga­lan­da Ha­mil­ton bi­len Wet­te­liň ara­syn­da 70 utuk ara­ta­pa­wut bar. Bu bol­sa Ha­mil­ton 28-nji okt­ýabr­da, ýag­ny er­tir Mek­si­ka­da ge­çi­ril­jek bäs­le­şik­de ýe­ňiş ga­za­nan ýag­da­ýyn­da 5-nji çem­pi­on­ly­gy­ny yg­lan eder diý­mek­dir. Hä­zir­ki wagt­da Ha­mil­to­nyň 346, Wet­te­liň 276 utu­gy bar. 3–4-nji ýer­ler­dä­ki finl­ýan­di­ýa­ly sü­rü­ji­ler — Ki­mi Ra­ik­ko­nen 221, Walt­te­ri Bot­tas 217 utuk top­la­dy.
Konst­ruk­tor­la­ryň ara­syn­da-da “Mercedes” to­pa­ry bas­syr 5-nji çem­pi­on­ly­gy­na go­laý­lap bar­ýar. “Mercedes” to­pa­ry­nyň 563, “Fer­ra­ri­niň” bolsa, 497 utu­gy bar.