28-nji okt­ýabr­da Ir­lan­di­ýa­da ge­çi­ri­len Pre­zi­dent saý­law­la­ryn­da so­si­al-de­mok­ra­tik Leý­bo­ri­s­t par­ti­ýa­sy­nyň ag­za­sy Maýkl Deniel Hig­gins äh­lu­mu­my ses ber­li­şi­giň ne­ti­je­le­ri bo­ýun­ça saý­law­çy­la­ryň 56% se­si bi­len, ikin­ji möh­le­te tä­ze­den saý­lan­dy.
Ikin­ji or­na işe­wür Pi­ter Keý­si (23,1%), üçün­ji or­na Şon Gal­la­her (6,4%), dör­dün­ji or­na “Şinn feýn” par­ti­ýa­sy­nyň we­ki­li, bäşinji orna Ýew­ro­par­la­men­tiň agzasy Li­ad Ni Ria­da (6,3%), al­tyn­jy or­na jem­gy­ýet­çi­lik iş­gä­ri Jo­an Fri­man (6%) we işe­wür Ge­wi­na Def­fi (2,2%) da­gy­lar my­na­syp bol­dy.
Maýkl Hig­gins 2011-nji ýyl­da ge­çi­ri­len Pre­zi­dent saý­law­la­ryn­da ýe­ňiş ga­za­nan 9-njy Pre­zi­dent bo­lup, ýe­ne-de 7 ýyl möh­let bi­len bu we­zi­pä tä­ze­den saý­lan­dy. Saý­law­la­ra gat­na­şyk 43% bol­dy.