Ang­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da 10-njy tap­gy­ryň mer­ke­zi du­şu­şy­gyn­da “Man­çes­ter Si­ti” myh­man­çy­lyk­da “Tot­ten­ham­dan” Mah­re­ziň 6-njy mi­nut­da­ky ýe­ke-täk go­ly esa­syn­da üs­tün çyk­dy. “Li­wer­pul” Ma­ne­niň 2 gol ge­çi­ren oý­nun­da “Kar­diff Si­ti­ni” 4–1 ýeň­di. “Çel­si” hem myh­man­çy­lyk­da “Bern­liň” to­run­dan jo­gap­syz 4 pök­gi gi­riz­di. “Ar­se­nal” bol­sa, 8 tap­gyr­dan soň, utuk ýi­tir­di. Lon­don der­bi­sin­de myh­man­çy­lyk­da “Kris­tal Pa­las” bi­len du­şu­şan “Ar­se­nal” Mi­li­wo­ýe­wi­çiň 2 pe­nal­ti go­lu­na alaç ta­pyp bil­me­di. “Ar­se­na­lyň” gol­la­ry­ny Dža­ka bi­len Obe­me­ýang der­we­zä ýol­la­dy. Il­kin­ji 10 tap­gyr­dan soň, öň­de­ba­ry­jy 3 to­par ýeň­liş­siz çem­pi­on­lyk ýa­ry­şy­ny do­wam et­dir­ýär. Şeý­le wa­ka “Pre­mi­er li­ga­nyň” ta­ry­hyn­da il­kin­ji ge­zek bol­ýar.