Ame­ri­kan beýs­bol li­ga­sy MLB-de (Ma­jor Lea­gue Ba­se­ball) çem­pi­on bel­li bol­dy. Fi­nal tap­gy­ry­nyň 5-nji du­şu­şy­gyn­da myh­man­çy­lyk­da “Los An­je­les Do­jer­si” 5:1 ýe­ňen “Bos­ton Red Soks” umu­my ha­sap­da 4:1 öňe saý­lan­dy we ta­ry­hyn­da­ky 9-njy çem­pi­on­ly­gy­ny ga­zan­dy. 1–2-nji du­şu­şyk­lar­da 8:4 we 4:2 ha­sap­lar bi­len ýe­ňiş ga­za­nan “Boston Red Soks”, 3-nji oýun­da 3:2 ýeň­lip­di. Ta­ry­hyn­da 13-nji ge­zek fi­nal­da oý­nan “Bos­ton Red Soks” 4-nji du­şu­şy­gyn­da-da gar­şy­da­şyn­dan 9:6 üs­tün çy­kyp­dy. “Bos­ton Red Soks” to­pa­ry mun­dan ozal, 1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007, 2013-nji ýyl­lar­da çem­pi­on­lyk ga­za­nyp­dy. Bas­syr 2-nji ge­zek fi­nal­da utu­lan “Los An­je­les Do­jers” 30 ýyl­dan bä­ri ku­bo­gy ga­za­nyp bi­le­nok. 6 çem­pi­on­ly­gy bo­lan “Los An­je­les Do­jers” ta­ry­hyn­da 20-nji sa­par fi­na­la çy­kyp­dy. MLB-de iň köp çem­pi­on­lyk ga­za­nan  to­par “Nýu Ýork Ýan­kis” bo­lup, olar 47 ge­zek ku­bo­gy eýe­le­di­ler.