Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­nyň “Fos­ter and Part­ners” bi­na­gär­lik eda­ra­sy Lon­do­nuň tä­ze gök­di­rä­ni­niň di­zaý­ny­ny iş­läp düz­di. Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­nyň paý­tag­tyn­da be­ýik­li­gi bo­ýun­ça ikin­ji bol­jak bu bi­na “Çi­gil­dem” (The Tu­lip) diý­lip at­lan­dy­ry­lar. Bri­tan paý­tag­ty­nyň be­ýik bi­na­la­ry­nyň ara­syn­da bi­rin­ji­lik de­re­je­si “Aý­na gyý­çak” (The Shard) bi­na­sy­na de­giş­li bo­lup, onuň be­lent­li­gi 310 met­re ba­ra­bar­dyr. “Çi­gil­de­miň” be­lent­li­gi bol­sa, 304 met­re deň bo­lup, onuň gur­lu­şy­gy­na 2020-nji ýyl­da gi­ri­şi­ler.
“Çi­gil­dem” gök­di­rä­ni­niň bi­na­syn­da ylym-bi­lim mer­kez­le­ri we eda­ra­la­ry, şeý­le hem, gar­ba­nyş­ha­na­lar­dyr bar­lar ýer­le­şer. El­bet­de bu bi­na güý­men­je­siz hem bol­maz: bu gök­di­rän­de da­şy aý­na bi­len ör­tü­len şar­lar he­re­ket edip, oňa mü­nen­ler Lon­don şä­he­ri­ni guş uçar be­lent­lik­den syn­la­ma­ga müm­kin­çi­lik alar­lar. Ýo­kar­ky ga­tyn­da şä­he­ri syn­la­mak üçin ýö­ri­te meý­dan­ça hem bo­lar.