Hal­ka­ra “Em­my” baý­rak­la­ry­nyň 46-njy gow­şu­ry­lyş da­ba­ra­syn­da iň go­wy te­le­se­ri­al diý­lip, por­tu­gal se­ria­ly “Ouro Ver­de” saý­lan­dy. Iň go­wy dra­ma we ko­me­di­ýa se­ri­al­la­ry baý­rak­la­ry­na de­giş­li­lik­de, tu­tuş dün­ýä­de uly meş­hur­lyk ga­za­nan is­pan se­ria­ly “La Casa De Pa­pel” hem-de Ys­ra­ýy­lyň önü­mi bo­lan “Neb­su” la­ýyk gö­rül­di. Nýu Ýork­da ge­çi­ri­len da­ba­ra­da iň go­wy akt­ýor diý­lip, “Ri­de Upon the Storm” se­ria­lyn­da­ky keş­bi üçin da­ni­ýa­ly Lars Mik­kel­sen, iň go­wy akt­ri­sa diý­li­bem “Ein Schnup­fen hät­te auch ge­reicht” se­ria­ly­nyň ýyl­dy­zy, ger­ma­ni­ýa­ly An­na Şudt saý­lan­dy. Bu ýyl­ky Hal­ka­ra “Em­my” baý­rak­la­ryn­da Bra­zi­li­ýa­dan 6, Ka­na­da­dan 5, Bir­le­şen Şa­lyk­dan 4, Mek­si­ka­dyr Tür­ki­ýe­den 3, Is­pa­ni­ýa­dan, Ýa­po­ni­ýa we Gol­lan­di­ýa­dan 2 se­ri­al ýa-da ar­tist da­laş­gär­li­ge hö­dür­le­nip­di.