Eko­lo­gi­ýa taý­dan iň aras­sa ulag bo­lan we­lo­si­pe­diň ula­ny­ly­şy bar­ha art­ýar. Onuň dür­li ýol şert­le­ri­ne ni­ýet­le­nen gör­nüş­le­ri az däl. Nor­we­gi­ýa­nyň “re­Ty­re” at­ly şe­re­ke­ti dür­li ho­wa we ýol şert­le­rin­de ti­g­ri­niň gör­nü­şi­ni aň­sat­lyk bi­len ça­l­şyp bol­ýan we­lo­si­ped ön­dür­di. We­lo­si­pe­diň ti­g­ri­niň da­şy­na ýo­luň ýag­da­ýy­na gö­rä kau­çuk daşlygy geý­di­rip bol­ýar. Bu daşlyk ýo­ka­ry tiz­lik­de we eg­rem-bug­ram ýol­lar­da hem berk­li­gi bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. Bu ul­gam­da we­lo­si­pe­diň ada­ty ti­g­rin­de syr­ma bar. Eger ýol gar ýa-da sür­çek bol­sa, ti­g­riň da­şy­na bu syr­ma ar­ka­ly goş­ma­ça daşlyk geýdirilýär. Te­bi­gy kau­çuk­dan ön­dü­ri­len ör­tük­le­riň 3 gör­nü­şi bar – äh­li ýol­la­ra ni­ýet­le­nen, gyş­ky we da­ga çyk­mak üçin. Şe­re­ket gel­jek­de bu önü­mi­ni ko­kos ýüp­lü­gin­den we 100 % gaý­ta­dan ula­nyp bol­ýan kau­çuk ma­te­ri­al­lar­dan ön­dür­mek is­le­ýär. Ti­griň 26, 27,5, 28 we 29 dýuým ulu­ly­gyn­da we dür­li reňk­li gör­nüş­le­ri bar.