Ita­li­ýa­nyň çem­pio­na­tyn­da “Ýu­wen­tus” ara­ny aç­ma­gy­ny do­wam ed­ýär. Tu­rin­li­ler 13-nji tap­gyr­da öz meý­dan­ça­syn­da SPAL-dan Ro­nal­do we Man­žu­ki­çiň gol­la­ry bi­len 2–0 ha­sa­byn­da üs­tün çyk­dy. Oýun­da ta­pa­wut­la­nan Ro­nal­do soň­ky 50 ýyl­da il­kin­ji 13 tap­gyr­da 9 gol ge­çi­ren 1-nji “ýu­wen­tus­ly” fut­bol­çy bol­dy. Ro­nal­do 1968/69 möw­sü­min­de şeý­le ne­ti­je gör­ke­zen Pi­et­ro Anas­ta­si­niň re­kor­dy­ny gaý­ta­la­dy. Tap­gy­ryň mer­ke­zi oý­nun­da-da “La­sio” bi­len “Mi­lan” 1 utu­gy paý­laş­dy. Ýer eýe­le­ri 90+4-nji mi­nut­da Hoa­kin Kor­rea­nyň go­ly bi­len ýeň­liş­den ha­las bol­dy. “Na­po­li­niň” “Kie­wo” bi­len deň­me-deň bo­lan tap­gy­ryn­da “In­ter” “Fro­si­no­ne” to­pa­ry­ny 3–0 ýeň­di. “Ro­ma” myh­man­çy­lyk­da “Udi­ne­ze­den” 1–0 as­gyn gel­di.